Debatt:

Er det greit hvis en femåring må reise alene med buss 7,5 timer i uka?

Hva skal vi si til en femåring som snart skal starte på skolen? spør FAU ved Fevåg/Hasselvika skole.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Oppvekstsektoren er til utredning i Indre Fosen. Kommunen skal spare 15 millioner kroner. Det er varslet strukturendringer. Ett av forslagene som politikere kan fremme, er å legge ned Fevåg/Hasselvika skole.

Fevåg/Hasselvika er et område mange kjenner fra fotballturneringer, eller søndagsturer. Men her er også heimene til unger i alle aldre. Barna våre skal leve livene sine slik som alle andre, med barnehage, og senere spenning og glede over å starte på skolen.

LES LESERNE: Kommunene må unngå skolekutt

Men hva skal vi svare ungene når de spør hvor de skal gå på skole?

Skal vi svare at kanskje skal de til Åsly, kanskje til Mælan, eller kanskje skal de gå på skolen sin?

Skal vi svare at kanskje skal de sitte på buss i 45 minutter, kanskje i 40 eller kanskje i 15? Skal vi si at kanskje må de kjøre en forferdelig skolevei, kanskje en litt mindre forferdelig skolevei eller kanskje en kort vei?

Hva skal vi si til en femåring som snart skal starte på skolen?

LES OGSÅ: - Å holde budsjettet og ivareta de mest sårbare elevene samtidig, er svært vanskelig

Skal vi fortelle sannheten, og si at «du må kanskje ta buss alene i 45 minutter hver vei, til og fra skolen, hver eneste skoledag i ti år»? Det betyr 7,5 timer i uka for en unge fra Fevåg. Og slik fortsetter det. På ett skoleår får de 285 timer på buss, 2850 etter ti år. Til sammen tilsvarer dette 1,5 årsverk i tidsbruk. Til Mælan er veien enda mer forhistorisk og trafikkfarlig uten at reisetida er mange minuttene bedre. Etter grunnskolen blir skoleveien til ungene enda lengre, med ny videregående skole i Vanvikan.

Mener Indre Fosen sine politikere at dette er gode svar å gi et barn? Er dette hva de politiske partiene i kommunen vår mener er en bærekraftig innbyggerpolitikk?

Stemmer dette virkelig med innholdet i partiprogrammene vi ble vist før kommunevalget?

I barnekonvensjonen artikkel tre står følgende: «Ved alle handlinger som berører barn enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn».

I opplæringsloven paragraf 9 A-2 står det at: «Alle barn har rett til et trygt skolemiljø. Trygghet og tilhørighet er den viktigste forutsetningen for læring. Barn som ikke opplever trygghet vil ikke kunne rette sin oppmerksomhet mot utvikling og læring».

LES OGSÅ: Hvor ble det av de sårbare barna? Om overtallighet i Trondheims-skolen

Tidligere kirke- og undervisningsdepartementet sa dette om reisetid i sitt veiledningshefte (N-4/85): «Ved praktiseringen av grunnskoleloven har Kirke- og undervisningsdepartementet anbefalt følgende når det gjelder «akseptabel tid underveis (reisetid+ gangtid + ventetid én vei)»:

  • For 1. - 3. klasse: inntil 45 minutter
  • For 4. - 6. klasse: inntil 60 minutter
  • For 7. - 9. klasse: inntil 75 minutter

Heftet er ifølge Barneombudet trukket tilbake av departementet, og Barneombudet skriver at: «Vi hos Barneombudet synes de anbefalingene som ble gitt er litt i overkant av hva vi mener er til barns beste. I hvert fall kan vi si at reisetid som overskrider det som ble anbefalt den gangen, ikke er til barns beste»

For et barn fra Fevåg vil reisetiden til Åsly, inkludert reisetid, gangtid og ventetid være ca 65 minutter én vei, fra Fevåg til Mælan vil dette være ca 60 minutter. Fra Fevåg til Fevåg/Hasselvika skole vil reisetiden være ca 25 minutter.

Ja, vi vet vi er få. Ja, vi vet dere skal se på kroner og øre. Men er dette den beste måten å spare penger på? Er det å ramme våre minste virkelig måten dere vil gå inn for å rasjonalisere oppvekstsektoren i Indre Fosen?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå