Debatt:

Vil forlange ny behandling av E6 i Malvik

29. juni stemte kommunestyret i Malvik over et forslag fra Arbeiderpartiet om å aksepterer Nye Veiers E6-plan med en liste på 13 end ringer, tillegg og krav. Forslaget ble vedtatt med 26 mot 5 stemmer. Nå varsles omkamp.  Foto: Skjermdump fra Malvik Kommunes nett-tv

Saken oppdateres.

Samfunnsøkonomisk nytte var et av hovedpoengene da Nye Veier presenterte sitt veiprosjekt i Malvik i fjor høst. Nå har det kommet frem at de nyeste beregningene på samfunnsøkonomisk nytte ikke var lagt frem for alle politikerne i Malvik, og det er heller ikke kommentert i saken at nytten blir negativ etter beregninger fra 2018 sammenlignet med 2017.

Grunnen for endringen er bl.a. at det var beregnet urimelig stor nytte for godstransport ved at det ikke var tatt hensyn til fartsgrense 80 km/t for disse.

LES OSGÅ: Malvik vedtok reguleringsplan for E6

Illustrasjon av ny E6 over Sveberg i Malvik.  Foto: Nye Veier

Det utfordrer det lokale demokratiet når vitale opplysninger ikke kommer frem i lyset. Det er ikke akseptabelt i det hele tatt. Det hjelper ikke å vise til klart demokratisk flertall, rent matematisk, hvis grunnlaget ikke er klart og tydelig.

I en så stor sak som å bygge vei til titalls milliarder er det veldig viktig å ta riktige beslutninger. Det kan ikke gjøres uten at grunnlaget er klart og konsist!

LES OGSÅ: Nye Veier om ny E6: Mer effektiv og trafikksikker vei – og mindre klimagassutslipp

Flere misforståelser. Det ble også klart uttrykt fra flere hold en frykt for å enten få statlig regulering med verre resultat for Malvik eller at det kunne bli en utsettelse på 8–10 år!

Men en statlig regulering kunne ikke ført til verre eller større vei, fordi vedtaket om bompengefinansiering gjelder bare opp til firefelts vei 110 km/t. Derimot står det i vedtaket at enkelte strekninger også kan ha mindre fart.

En justering av veiprosjektet kan gjøres raskt, hvis det er politisk vilje og handlekraft til det. Det vil ikke være Nye Veier som står i veien for rask fremdrift. En utsettelse på flere år er derfor helt unødvendig.

LES OGSÅ: Plan for ny E6-nord - en maktdemonstrasjon fra Nye Veier AS. Den må stoppes!

Ujevn fart og standard. Mange har pekt på at dette er en europavei med gjennomfartstrafikk og derfor må ha høy standard og høy fart. Problemet med den tankegangen er at de likevel er kun biter av veien som får 110 km/t. Passering av Stjørdal og Trondheim skjer med lavere hastighet. Vil det ikke være like effektiv å ha jevn fart hele veien?

Trøndelag skal få sin vei! Vi skal ikke la det være noen tvil om at det trengs veier i dette landet og at det trengs fornying. I Malvik trenger vi en bedre sikkerhet med doble tunnelløp og en generell oppgradering med bl.a. bedre støydemping trengs.

LES SAKEN: Nye Veier vil starte E6-arbeider uten å vente på vedtak i Trondheim

Men det alternativet som er lagt frem er en maksimalløsning som også maksimerer de negative sidene for klima, miljø, natur og landbruksnæringen, hvor den samfunnsøkonomisk nytten i tillegg er tvilsom.

«Jordvern-kommunen» Malvik kan ikke stå for dette valget, i hvert fall ikke de partiene som ønsker å framstå som jordvernere, men må revurdere og vi må finne en løsning som er best mulig for alle parter.

SE BILDER: Slik kan nye E6 mellom Trondheim og Værnes bli

Veg-entusiastene kan altså få en meget bedre vei enn i dag men likevel med mye mindre konsekvenser for klima, miljø, natur og landbruksnæringen i Malvik. Med et moderert vegalternativ med 90 km/t blir det likevel spart kjøretid og mindre stengte vei, og vi slipper trafikk ned på fylkesveien.

Vi tar derfor ikke krokfot på utviklingen i Trøndelag. Tvert imot vil vi da få en beslutning i tråd med ønsket utvikling ifølge byvekstavtale og nullvekstmålet, samt redusert klimagassutslipp.

Flertallet må nå ta til fornuften og få justert vegen til et fornuftig nivå.

E6 er planlagt utbygd mellom Ranheim og Åsen. Her fra ovargangen mellom 80- til 90-sone i Malvik.  Foto: Marianne Tønset

LES OGSÅ: Kjære Nye Veier: La fartsgrense 110 km/t forbli en drøm

LES OGSÅ: E6 og lokalpolitikk

Her kan du lese mange debattinnlegg og artikler om Nye Veier og utbyggingen av E6 Ranheim-Værnes.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå