Debatt:

Er samarbeidsavtalen verdiløs?

Statsminister Erna Solberg (flankert av Nye Veier-direktør Johan Arnt Vatnan og Stjørdals-ordfører Ivar Vigdenes) markerte anleggstart for ny firefelts E6 mellom Ranheim og Værnes tirsdag - to dager før Trondheim kommune sluttbehandler saken.   Foto: Martin Andersen

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiet anbefaler foreløpig å godkjenne reguleringsplanen for ny firefelts motorvei mellom Trondheim og Værnes. Dette er en plan som er utarbeidet av Nye Veier AS og som legger til rette for en kraftig vekst av biltrafikken.

Dette må oppfattes som et klart brudd både med Byvekstavtalen med mål om null-vekst og med samarbeidsavtalen mellom SV, MDG og Senterpartiet, som sier at veksten skal skje kollektivt og med sykkel og gange.

LES KOMMENTAREN: Så dyrt blir det å spare noen minutter til Værnes

I Areal- og samferdselskomiteen fikk Arbeiderpartiet støtte for en merknad i fire punkt som skal følge planen videre. Vi oppfatter denne merknaden som et forsøk på å sukre de bitre realitetene i vedtaket, men vi mener at den er helt uforpliktende og derfor uten verdi.

  1. Kommunen kan ikke diktere at staten skal fullfinansiere utbyggingen og at den ikke skal gå på bekostning av baneutbygging.
  2. Det er selvmotsigende og urealistisk å påstå at utvidelsen av E6 østover ikke endrer 0-vekstmålet (!) og forvente at staten skal/vil bære hovedansvaret for kostnader til avbøtende tiltak.
  3. Det er også en uforpliktende forutsetning at Nye Veier, AtB og Miljøpakken vil forplikte seg til å finansiere økt kollektivtilbud i anleggsperioden.
  4. Vi kan for øvrig slutte oss til dette punktet som sier at: Det er beklagelig at dagens regjering velger å bruke 25 milliarder på veibygging i regionen mens satsingen på jernbane blir nedprioritert.

LES OGSÅ: Regjeringen og de som støtter den, er fortsatt på ville veier

Skal innholdet i merknaden få noen betydning, måtte ønskene/forutsetningene nedfelles i en forpliktende avtale mellom staten og kommunen før sluttbehandling av planen. Forutsetningen om å prioritere jernbanebygging kunne ha vært nedfelt i en rekkefølgebestemmelse til reguleringsplanen.

Vi oppfordrer derfor Bystyret til å utsette sluttbehandlingen av reguleringsplanen fram til en slik avtale foreligger. En utsettelse vil neppe ha betydning for framdriften, for Erna har allerede tatt det første spadestikket på veiarbeidet(!).

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Flere feil om Nye Veier, mener prosjektdirektøren

Adresseavisen Midtnorsk debatt: Her kan du lese flere debattinnlegg om saken.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå