Kloke hoder og varme hender

Saken oppdateres.

Handlingsplanen for 2021-2024 for Oppdal kommune, som ble lagt fram i forrige uke av kommunens administrasjon og som skal opp til behandling i formannskapet 8. september, byr på store utfordringer. Dette gjelder både for politikere og administrasjon, men først og fremst kommunens ansatte.

Vi har en pandemi som herjer verden, noe som gir en stor grad av usikkerhet for framtida. Dette setter store krav til at organiseringen av kommunens tjenestetilbud er omstillingsdyktig.

LES KOMMENTAREN: Kommunene trenger vaksine mot dårlig råd

Slik det ser ut i dag er Oppdal kommune i den heldige situasjonen at vi slipper å skjære ned på drifta. Det er en utrolig bedrift i seg selv, og det er noe kommunens innbyggere bør merke seg.

På grunn av dette blir det politiske handlingsrommet redusert til det minimale. Slik det ser ut i dag så må både eiendomsskatten økes og avdragstiden på kommunens lån forlenges, dersom man skal få gjort noen politiske grep ut over kommunedirektørens «fasit» på hvordan kommunen skal drives de neste fire årene.

SV er opptatt av at spesielt vi, i det som kalles alliansen, skal komme fram til enighet om et balansert og godt budsjett, men samtidig vil vi også være ekstra oppmerksomme på at belastningen på kommunens ansatte blir så liten som mulig.

SV førsteprioritet vil være å styrke og opprettholde de tjenestene som arbeider direkte med brukerretta tjenester. Vi trenger flere kloke hoder og varme hender på alle nivåer, men man må være villig til å se på hvor topptung administrasjonen må være i forhold til brukerretta tjenester.

Vi i SV mener også at vi må tilstrebe å se etter andre og utradisjonelle løsninger, for eksempel å se på muligheten for innovative bestillinger når det gjelder nye investeringer, samt å vektlegge miljøet i større grad når det gjelder nyanskaffelser og drift.

Vi minner også om at handlingsplanen gir den politiske retningen, og her må det derfor være rom for politiske signaler, og så får den endelige fasiten komme i selve det vedtatte budsjettet.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå