Debatt:

Ny E6: Åpent brev til Trondheim Ap og Rita Ottervik

Hedwig Thiery Aresvik, Natur og Ungdom  Foto: privat

Saken oppdateres.

I dag skal Trondheim Kommune bestemme seg for om de er for eller mot E6-utvidelsen mellom Trondheim og Stjørdal. Samtidig som dette har Trøndelag NNV og Sør-Trøndelag Bonde- og småbrukarlag klaget inn Malvik Kommune for brudd på jordloven §9:

Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.

LES KOMMENTAREN: Så dyrt blir det å spare noen minutter til Værnes

De siste to årene har det pågått flere kamper for matjorden i Trøndelag. Natur og Ungdom har jobbet for bevaring av matjord i Malvik Kommune, og AUF har jobbet for bevaring av matjord i Trondheim Kommune for å trekke frem noe.

I dag er det opp til Arbeiderpartiet i Trondheim å vise om de holder løftene sine. De gode ordene om matjordbeskyttelse de kom med under Kommune- og Fylkesvalg i 2019, men også løftet Rita Ottervik ga alle ungdommer under Ungdommens Klimatoppmøte på Samfunnet i Februar i år.

LES OGSÅ: De ser ikke køene på E6 fra Adressa-bygget!

Det er viktig å ikke glemme at ungdommen daglig jobber for sin fremtid, gjennom leserinnlegg, informering, undersøking, aksjonering, demonstrering og steiking. Men visse prosesser krever et samarbeid, som for eksempel bevaringen av matjord.

Vi glemmer ikke løftene vi blir gitt, og holdes ikke disse løftene reagerer vi. Det er ikke bare et brudd på tillit, det er et brudd på den oppdragelsen vi alle har vokst opp med. På tysk sier man «Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen». Direkte oversatt blir det «Et løfte er et løfte og blir ei brutt».

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Regjeringen er på ville veier

Men til tross for et streng pekefinger vil jeg gjerne avslutte mitt åpne brev med en oppfordring og et heiarop. Jeg har troen på at dere holder løftet dere ga oss. Om det er en ting korona ga oss mer av er det samarbeidsvilje og dugnadsånd, la oss bruke den og heie frem en fremtid med lokal matproduksjon og mindre klimagassutslipp!

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Flere feil om Nye Veier, mener prosjektdirektøren

Adresseavisen Midtnorsk debatt: Her kan du lese flere debattinnlegg om nye E6.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå