Debatt:

Vi finner oss ikke i å jobbe dobbelt!

Hvis kunnskapsministeren ikke vil betale oss for jobben hun vil vi skal gjøre må hun fortelle oss hva vi skal gjøre mindre av!, skriver Astrid Kjelsnes.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Vi i Skolenes landsforbund reagerer sterkt på at kunnskapsminister Guri Melby nå ber oss om å jobbe dobbelt. Det vitner om manglende innsikt i skolehverdagen både for elever og lærer.

I en periode der vi må vente økt sykefravær, mens kollegaer tester seg eller må holde seg hjemme pga. forkjølelse, er det et hån mot oss som arbeidstakere at vi i tillegg blir bedt av kunnskapsministeren om å jobbe dobbelt uten å få overtidsbetalt. Vi opplever at ministeren nå forsøker å sette arbeidstidsavtalen til side. Vi ønsker også å ta vare på alle elever, men det skjer ikke ved å slite ut oss voksne i skolen.

LES OGSÅ: Lærerne forteller: Hva foregikk i undervisningen under koronakrisen?

Det var mange foreldre som i vår opplevde at det å drive skole ikke er gjort i en håndvending. Skal elevene få et godt tilbud er man avhengig av at læreren har tid til å forberede seg. Dersom vi til en hver tid skal lage dobbelt undervisningsopplegg, vil slitasjen ble enorm. Vi finner oss ikke i å bli pålagt overtidsarbeid uten kompensasjon i form av overtidsbetaling. Det vil heller ikke være holdbart over tid å jobbe dobbelt. Det er derfor vi har en arbeidsmiljølov som regulerer arbeidstid, og derfor har vi en arbeidstidsavtale i skolen.

Vi minner kunnskapsministeren om at den regjering hun nå sitter i har kuttet så hardt i økonomien til kommunene at vi allerede er strekt tynt utover. I Trondheim kommune har dette fått utslag i at det over år er kuttet ned på spesialundervisning, at vi i over et år har tatt overtallighetsprosesser, at kommunen kutter i heltidsstillinger til fordel for deltidsstillinger, at man på enkelte skoler får flere kontaktelever og at det kuttes penger i de byomfattende tilbudene, som er for de aller mest sårbare barna.

LES OGSÅ: Kunnskapsministeren hyller massiv lærerdugnad

Vi i skolen finner oss ikke i dette mer. Vi gjør jobben vår i en krevende situasjon fordi vi ønsker det beste for elevene. Hvis kunnskapsministeren ikke vil betale oss for jobben hun vil vi skal gjøre må hun fortelle oss hva vi skal gjøre mindre av!

LES LEDEREN: Alle må bidra, slik at skolene kan være åpne

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå