Debatt:

Vi må ha nulltoleranse for seksuell trakassering

  Foto: Arbeidstilsynet

Saken oppdateres.

Arbeidstilsynet ser at bevisstheten rundt seksuell trakassering har økt, og vi ser vilje til å gjøre noe med det. Bevissthet og vilje er bra – men aller viktigst er handling.

LES OGSÅ: Norske arbeidsgivere er fortsatt for dårlige på å forebygge seksuell trakassering

Seksuell trakassering er fortsatt et utbredt problem i arbeids- og organisasjonslivet. Eksemplene fra politikken er ikke unike. Kultur for å overse, spøke bort eller bortforklare seksuell trakassering er vanlig i mange bransjer.

Ledere og ansatte må sammen finne ut av hvilke grenser som gjelder på deres arbeidsplass. Ledere er rollemodeller og har et stort ansvar for tillit og ytringskultur i arbeidsmiljøet.

Lederes nulltoleranse for seksuell trakassering må være uttalt, med klare retningslinjer for hva som er akseptabel oppførsel og ikke. Arbeidsgiver må sørge for at det er rutiner for hvordan medarbeidere kan varsle om seksuell trakassering på en trygg måte. Det må også være rutiner for hvordan arbeidsgiver følger opp dersom noen varsler om seksuell trakassering.

Det er også viktig at arbeidsgiver gir opplæring til alle ansatte, slik at de er kjent med rutinene på arbeidsplassen og vet hva de skal gjøre dersom de selv eller andre blir utsatt for seksuell trakassering. Her har mange et stort forbedringspotensial.

I 2018, 2019 og så langt i 2020 har Arbeidstilsynet gjennomført 549 tilsyn i overnatting- og serveringsbransjen, hvor rutiner, tiltak og håndtering av seksuell trakassering har vært kontrollert. Vi har gjort tilsyn i denne bransjen fordi arbeidstakerne her er spesielt utsatt for seksuell trakassering. Vi har avdekket brudd i halvparten av virksomhetene vi har kontrollert. Dette må bli bedre.

LES OGSÅ: Forskere: Menn og kvinner stort sett enige om grensene for seksuell trakassering

Arbeidstilsynet har sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet og partene i arbeidslivet utviklet veiledningsmateriale og arrangerer kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud slik at de sammen kan få på plass gode rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på sine arbeidsplasser. Senere i høst arrangerer Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet webinar for å hjelpe virksomhetene i gang med dette viktige arbeidet.

Her er seks enkle tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering:

  1. Kartlegg risiko: Kartlegg i samarbeid med de ansatte hvilke risikoer som er på deres arbeidsplass og gjennomfør forebyggende tiltak
  2. Regler for oppførsel: Utarbeid i fellesskap regler for oppførsel på arbeidsplassen og informer alle de ansatte om disse
  3. Rutiner for håndtering: Lag gode rutiner for å melde fra om og håndtere seksuell trakassering og trakassering. Informer alle ansatte om disse
  4. Brudd må føre til reaksjoner: Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer (kollegaer, gjester, kunder)
  5. Tydelig lederansvar: Leders ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig
  6. Snakk om seksuell trakassering: Snakk om seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen

Det trenger ikke være så vanskelig eller tidkrevende å få på plass en enkel handlingsplan og gjøre noen grep for å hindre at seksuell trakassering skjer på arbeidsplassen.

Hjelpemidler er tilgjengelig, nå må ledere i alle deler av samfunnslivet prioritere å ta dem i bruk.

www.settestrek.no

LES OGSÅ: Metoo har hatt gode effekter

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og TwitterPå forsiden nå