Fire nye år med Erna

Høyres programkomité leder, Linda Hofstad Helleland, da hun presenterte Høyres førsteutkast til nytt stortingsvalgprogram for 2021-2025 denne uka.   Foto: Stian Lysberg Solum

Saken oppdateres.

Denne uken la Høyres programkomité frem sitt forslag til politikk for de neste fire årene. Her forteller vi velgerne hvordan Norge skal bli enda bedre. Og hvilke løsninger vi mener er best i møte med utfordringene vi står overfor.

Jeg har mer tro på en historisk valgseier enn noen gang, og er overbevist om at fire nye år med Erna Solberg som statsminister er innen rekkevidde.

  • Jobber må komme i privat sektor: Utfordringene vi stod overfor før korona er ikke borte, de er forsterket. Vår viktigste oppgave er å sørge for at velferdssamfunnet består når oljeinntektene avtar og befolkningen eldes. Vi vil trenge betydelig høyere skatteinntekter fra privat sektor dersom morgendagens velferdssamfunn skal være like raust som dagens. Da må det bli enklere og mer attraktivt å starte egne bedrifter og investere i arbeidsplasser. Vi må legge rette for, og ikke begrense, økonomisk vekst. Dette tankesettet gjennomsyrer programkomiteens utkast til nytt stortingsprogram.
  • Vi skal skape mer, og inkludere flere: Vi skal fortsette den historiske satsingen på samferdsel, slik at varer, tjenester og folk kommer raskere og tryggere frem. Med Høyre i regjering skal det fortsette å lukte asfalt fra nord til sør. Den digitale infrastrukturen vår i verdensklasse skal oppgraderes fra firefelts til åttefelts digital motorvei når 5G rulles ut i hele landet. Vi vil gi kommunene økt selvråderett over egne naturressurser, og redusere fylkesmannens mulighet til å overprøve lokale vedtak. Lokale beslutningstakere som kjenner terrenget og næringsmulighetene må få bestemme mer. Vi sier tydelig ifra om at mye av verdiene som skapes lokalt – for eksempel innen havbruk – skal legges igjen lokalt. Vi iverksetter tidenes forenklingsreform for næringslivet; bedriftene skal bruke mindre ressurser på rapportering og byråkratiske tidstyver, og mer på utvikling og innovasjon. Vi satser tungt på kompetanseheving. I et raskt utviklende og høydigitalisert norsk arbeidsliv skal ingen gå ut på dato. Alle som kan jobbe, skal få muligheten til det. Unge under 30 skal betale mindre i skatt når de kommer seg ut i arbeidslivet, og ungdom som faller fra skolen skal få en ny sjanse. Fellesskapet skal ikke gi dem opp. Vi skal skape mer, og vi skal inkludere flere.

LES OGSÅ: Høyre vil ha fraværsgrense også i ungdomsskolen

  • Skape mer, ikke skatte mer: Norsk næringsliv ligger med brukket rygg etter korona-krisen. En høyere skatteregning er det siste bedriftene trenger. Det kan nesten virke som om skatteglade politikere på venstresiden konkurrerer om hvem som kan regulere og beskatte næringslivet mest. Det minner litt om Ronald Reagans skremselsbilde: «If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.»
  • Blå politikk gir grønn vekst: I 2019 gikk klimagassutslippene ned 3,4 prosent fra året før. Norge har ikke hatt lavere utslipp på 27 år. Det har skjedd med gulrot, ikke pisk. Vi har tatt politiske grep som gjør det lønnsomt å velge grønt. Og det blir stadig mer kostbart å forurense. Det viser seg å være god klimapolitikk. Utslippene går ned, verdiskapingen går opp. Vi omstiller Norge. Privat sektor spiller også en viktig rolle, med innovative løsninger innen teknologi og digitalisering av industrien. Vi har verken råd eller tid til at skatteglade politikere på venstresiden skal sinke norsk verdiskaping og det grønne skiftet ved å øke skattene, gjeninnføre arveavgiften eller vrake avgiftssystemet som gjør det billigere å velge grønt.
  • Vi skal aldri bli systemforsvarere: Grunntanken i Høyres politikk er at hensynet til enkeltindividet bør trumfe hensynet til systemet. Vi skal aldri bli systemforsvarere. Vi leter stadig etter nye ideer og bedre løsninger, og mange av dem finnes i programutkastet vi nå har presentert.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå