Norge trenger ny klimapolitikk

Enkelte partier i Norge utnytter andre partiers passivitet rundt dette spørsmålet og har allerede rukket å vinne eierskap til klimaspørsmålet, skriver Mats Henriksen.  Foto: privat

Saken oppdateres.

En av de mest aktuelle sakene i norsk debatt er spørsmålet om klima og miljø. Spørsmålet om klima og miljø er et globalt spørsmål som krever globale løsninger. Samtidig ser vi at enkelte parti i Norge besvarer dette globale spørsmålet med meningsløs symbolpolitikk som går utover enkeltmenneskets frihet og som truer velferdsstatens bærekraft. Det har hverken vi eller kloden råd til.

Enkelte partier i Norge utnytter andre partiers passivitet rundt dette spørsmålet og har allerede rukket å vinne eierskap til klimaspørsmålet. Problemet med at disse partiene har vunnet eierskap til klimaspørsmålet er at deres løsninger ikke er globale – og heller ikke realistiske. Det mest radikale forslaget er å legge ned norsk olje og gass. Andre forslag er å få vekk privatbilismen, innføre kvote på flyreiser, øke prisene på kjøtt, bare for å nevne noen. Dette er dyr symbolpolitikk som ikke svarer på det globale klimaspørsmålet, men som heller gjør livet vanskeligere for enkeltmennesket.

LES OGSÅ: Hvorfor får vi vindkraft vi ikke trenger?

LES OGSÅ: Oljelobbyen må ut av trønderpolitikken

Uansett om man mener klimaendringene er reelle eller ikke – klimadebatten er reell. Politikken fra de klimaradikale partiene er skummel og må besvares med politikk som funker. Ingen skal ha monopol på klimapolitikk. Ingen skal eie saksfeltet. Vi trenger løsninger som utgjør en forskjell globalt – løsninger som ikke nødvendigvis gjør livet kjipere for hver enkelt.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå står Norge for rundt 0,12 prosent av verdens samlede CO2-utslipp. Tall fra SSB forteller oss også at Norge de siste årene hvert år har klart å kutte i det totale utslippet. Samtidig ser vi at land som Kina øker sine utslipp betraktelig. Bare økningen i Kinas klimautslipp fra 2017 til 2018 tilsvarer over ti ganger Norges totale klimautslipp. Dette kommer av at Kina bygger flere kullkraftverk, fremfor å bygge ned. Samtidig vil norske klimaradikalister legge ned norsk petroleum. Det vil være uklokt.

LES OGSÅ: Velkommen til MDG-samfunnet

Løsningen på klimaspørsmålet er innovasjon og nytenking. Det er forskning og ny teknologi. På grunn av norsk olje og gass og et aktivt forskningsmiljø ligger Norge allerede langt fremme når det gjelder teknologi og forskning på å redusere klimagassutslipp. Det gjøres mye på norsk sokkel for å redusere utslipp. Norske oljeselskap bruker mange av sine ressurser på å forske på ny teknologi, og har allerede kommet langt på felt som både havvind og CO2-fangst. En nedleggelse av næringen vil stoppe den teknologiske utviklingen i næringen.

Selv om Norge er et lite land med ubetydelige utslipp i verdenssammenheng, har vi likevel en viktig rolle i det globale bildet. Norsk teknologi vil være avgjørende for å få ned globale utslipp, for å redusere plasten i havet og for å redde Amazonas. Da trenger vi en politikk som gjør det mulig for norske bedrifter å satse. En politikk som heier på innovative ideer og ny forskning. En politikk som tar oppgjør med klimaradikalistenes symbolpolitikk. Den politikken er det kun Frp som har. Frp tar klimaspørsmålet på alvor. Det er ikke klimautslippene som er den største trusselen for Norge, det er klimapolitikken de klimaradikale partiene fører. Dette er politikk Frp vil slå ned. Uansett om klimaendringene er menneskeskapte eller ikke – vi skal klare å svare på det globale klimaspørsmålet uten at det skal gå utover enkeltmenneskets frihet til å leve sine egne liv.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå