Høyre vil gi elevene krav på oppfølging ved høyt fravær 

En fraværsgrense på ungdomsskolen skal forplikte skolen og skoleeier til å ha rutiner på plass, skriver Høyre-stortingsrepresentantene.  Foto: Christine Schefte (Illustrasjon)

Saken oppdateres.

Adressas lederartikkel mistolker hva forslaget om en fraværsgrense på ungdomsskolen innebærer. Forslaget fra Høyres programkomite vil bety et tydelig krav om at skoler og kommuner må følge opp elever som har høyt fravær fra dag 1, og sette inn tiltak. Dette er noe som vil hjelpe elevene, ikke straffe dem.

14 prosent av elevene på tiende trinn har mer enn 15 dagers fravær og fire av ti skoleledere sier at de ikke har egne rutiner for å følge opp elever med høyt fravær.

LES LEDEREN: Fraværsgrense for 12-åringer en dårlig idé

Adressa mener løsningen på høyt fravær er tettere oppfølging, og det er nok få uenige i. Men når så mange skoler mangler rutiner for oppfølging varierer det stort om noen får oppfølging fra første fraværstime eller om hjelpen kommer for sent. Det må ryddes opp i.

Vi vet at mye fravær tidlig i skolen fører til økt fravær i videregående og større sjanse for å droppe ut, og vi vet at innsatsen for å skape læring og mestring over tid må settes inn så tidlig som mulig.

Årsaker til skolefravær er mange. Noen ganger svikter det hjemme og elevene skulker. Andre ganger kan det være eleven egentlig vil på skolen, men opplever mobbing, skolevegring eller lav trivsel og ensomhet. Det er viktig å komme til bunns i hva fraværet skyldes. Med faste rutiner for oppfølging vil man kunne avdekke årsaker og sette inn riktige tiltak tidligere.

LES OGSÅ: Høyre vil ha fraværsgrense også i ungdomsskolen

Fraværsgrensen på videregående har som Adressa skriver, vært en suksess. Fraværet har gått ned i snitt med 27 prosent, og reduksjonen er størst blant de som hadde høyest fravær.

En fraværsgrense løser ikke alt, men når eleven faktisk er mer til stede kan de gode lærerne og støtteapparatet i større grad nå frem med tiltak og oppfølging. Dette er nettopp ungdom som trenger å bli sett, å være med andre mennesker og bli stilt krav.

LES OGSÅ: Fraværsgrensen har gitt bedre karakterer og betydelig lavere fravær

En grense for fravær i ungdomsskolen skal selvsagt innrettes annerledes enn i videregående opplæring. Det er forskjell på plikt og rett til å gå på skole, og det er forskjell på å være 12 og 16 år gammel. Og det er, noe det ikke ser ut som Adressa har forstått, en forskjell på en grense som fører til konsekvenser for eleven og en grense som gir krav og forventninger til oppfølging fra skolen når den krysses.

Vårt forslag er det sistnevnte. En fraværsgrense på ungdomsskolen skal forplikte skolen og skoleeier til å ha rutiner på plass. Fra for eksempel en automatisk melding til foreldrene ved første fraværstime, til en samtale ved kryssing av ti prosent fravær og til aktivisering av ytterligere kartlegging og oppfølging ved økende fravær.

LES OGSÅ LEDEREN: Innfør koronavennlig fraværsgrense

Neste gang vi diskuterer fravær og oppfølging, håper vi Adressa møter opp til timen og leser ordentlig hva forslaget handler om. Forhåpentligvis blir det 100 prosent oppmøte dersom Høyre får gjennomslag.


På forsiden nå