Senterpartiet trenger med radikal klimapolitikk, ikke oljelobbyisme

Mange i Sp, Borten Moe inkludert, drar ofte kortet «hva skal vi liksom leve av da?» når noen påpeker nødvendigheten av naturvern, skriver innleggforfatteren. Her er Borten Moe på Draugen-plattformen.  Foto: Signe Dons

Saken oppdateres.

At Norge ikke har nådd et eneste klimamål på førti år, er villet politikk. Vi må være tydelige på hvor våre nasjonale politikere feiler, om vi skal klare å endre kurs. Det er en helt legitim kritikk at stortingskandidat for Senterpartiet (Sp), Ola Borten Moe, gjør partiet gråere. Det er synd når Sp ellers bør ha gode forutsetninger for å være et grønt parti.

INNLEGGET ER ET SVAR TIL: En bærekraftig retorikk og god klimapolitikk for fremtiden

SOM SVARTE PÅ: Oljelobbyen må ut av trønderpolitikken

Borten Moe har for eksempel påstått at CO2-utslippene er «om lag det samme» som for 30 år siden. Det er feil. Norge har økt utslippene med nærmere 30 prosent siden 1990. Over halvparten kommer fra økt oljeutvinning. Han sprer oljenæringens myter om at nedtrapping av norsk produksjon ikke vil ha noen effekt internasjonalt. Men SSB konkluderte med at hvis Norge faset ut oljeindustrien vil bare omlag halvparten av oljeproduksjonen vil bli erstattet av andre land, og at bare til en viss grad av kull og gass.

Senterungdommen heier på havvind, men som olje- og energiminister avlyste Borten Moe satsinga i 2011. Han er fortsatt motstander, enda havvind allerede er lønnsomt i Europa.

Mange i Sp, Borten Moe inkludert, drar ofte kortet «hva skal vi liksom leve av da?» når noen påpeker nødvendigheten av naturvern. Det er ikke et spesielt godt spørsmål. Naturvern utelukker ikke utvikling av naturnæringene.

Vi kan drive god skogspolitikk som ikke baserer seg på planting av «pøbelgran», hogst av urskog som fanger enorme mengder CO2 og unødvendig gjødsling av skog som bare ender opp med å skade den. Grønn landbrukspolitikk krever at vi verner den gode jorda så bøndene kan gi oss klimavennlig mat, produsere norsk fôr så vi slipper å importere regnskogbrennende soya, og sikre gode jordsmonn som lagrer enorme mengder karbon.

Vi trenger at den grønne fløyen i partiet vinner fram, som da de sa klart nei til de oljevennlige og lite klimaorienterte formuleringene om framtidig norsk verdiskapning fra Borten Moe på Sps landsmøte i fjor. Sp må tørre å øke avgift på bensin, gjøre fly dyrere og fjerne oljesubsidiene.

Grøthe legger fram mye god politikk i innlegget sitt. Sp bør høre på henne, siden partiets klimapolitikk per nå kutter minst utslipp av alle partier på Stortinget. Det er de framtidsretta og grønne Sp-erene Trøndelag trenger i førersetet, ikke Ola Borten Moe.


På forsiden nå