På dobbeltspor mot fremtiden

Det er ikke en utgiftspost; det er en investering som på sikt vil føre til økonomisk vekst, skriver Sondre Henriksen om jernbaneutbygging.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

For noen dager siden begynte byggingen av nye E6 mellom Ranheim og Værnes. Denne er planlagt å bli bygd med fire felt, og det meste av strekningen skal bygges for 110 km/t. Planen er at dette skal redusere reisetiden med fem minutter.

Å bygge dobbeltspor for jernbane vil derimot redusere reisetiden med 15 minutter. Det er altså tre ganger så mye som firefelts E6 utgjør. Det er ingen tvil om at dette er et fremtidsrettet tiltak, for å få flere til å velge tog fremfor bil.

Elektrifisering av den samme jernbanestrekningen må gjennomføres, men skal vi sørge for at flere velger å reise miljøvennlig er det viktigere med redusert reisetid, enn at toget er elektrisk.

LES OGSÅ: Trondheim sier ja til ny E6

Hver gang regjeringen skryter av sin satsing på jernbane, tenker jeg følgende: Det sier mer om tidligere regjeringer sine dårlige prioriteringer, enn dagens gode prioriteringer.

Byggingen av den nye E6 går utover store områder med dyrka mark. I tillegg beslaglegger den mye annen natur. Vi står ikke bare overfor en klimakrise, men også en naturkrise.

Jernbane, sammenlignet med vei, er mye mindre plasskrevende, noe som fører til adskillig mindre nedbygging av natur. Penger bevilget til vei, må derfor brukes til å vedlikeholde veier i distriktene, samt å sørge for at rasutsatte veier sikres. Det at det ikke er bygd dobbeltspor, handler kun om dårlige prioriteringer.

LES LEDEREN: Vi trenger ny E6, men må stille krav

Det å bygge dobbeltspor på jernbanen legger grunnlaget for det som er morgendagens næringer, samtidig som det er med på å kutte klimagassutslipp. Vi i Norge skal ikke bare kutte utslipp; vi skal også legge til rette for at nye industrier skal ha gode muligheter for å lykkes.

For at Norge også i framtiden skal ha de velferdsgodene vi har i dag, må vi omstille oss, noe dobbeltspor på jernbanen skal danne noe av grunnlaget for. AUF i Trøndelag sier klart og tydelig ja til bygging av dobbeltspor på trønderbanen. Å redusere reisetiden mellom de to største byene i Trøndelag, vil gjøre det norske næringslivet mer konkurransedyktig.

Det er ikke en utgiftspost; det er en investering som på sikt vil føre til økonomisk vekst. Dette skal danne grunnlaget for den grønne industrien som skal spire og gro i Trøndelag. Det grønne skiftet kommer, til tross for at dagens regjering gjør alt for lite for å legge til rette for dette, og varer som kommer fra grønn industri bør fraktes med grønne transportmidler.

LES OGSÅ: Er samarbeidsavtalen verdiløs?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå