Debatt:

Utvikling av busstilbud og jernbanen versus ny E6

Saken oppdateres.

I forrige uke sa flertallet i bystyret i Trondheim ja til ny E6 mellom Ranheim-Værnes, til tross for byvekstavtalen de hadde signert på. Det kan i framtiden gi mer biltrafikk, mer klimagassutslipp, mer støy, mer svevestøv, mer utslitte bildekk som gir mer mikroplast, og vi mister en god del matjord og natur som vi har i Trøndelag, der veien skal bygges.

Det bygges en ny vei som vi ikke har behov for hvis vi skal nå klimamålene. Da er det meget synd at busstilbudet og jernbaneutviklingen i Trøndelag blir nedprioritert, som vi i SV har kjempet for, bl.a elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen og bedre busstilbud for de som bor utenfor Trondheim.

LES SAKEN: Trondheim sier ja til ny E6

For i nullvekstmålet for Trondheims-området står det at vi ikke skal ha økt privatbiltrafikk inn og ut til sentrum av Trondheim. For å nå dette målet må det tilrettelegges for gange, sykkel, buss og tog. Dette vedtaket med en ny E6 vei vil bare undergrave buss- og togtilbudet i og med at flere velger bilen som transportmiddel.

Da er det ikke riktig å bygge mer motorvei med den byvekstavtalen vi har. I tillegg har også Trondheim kommune erklært klimakrise som vi står ovenfor i framtiden, som ble erklært i november i fjor. Samtidig blir klimatiltakene i Trondheim svekket når flertallet i bystyret sa ja til firefelts motorvei.

LES LEDEREN: Vi trenger ny E6, men må stille krav

Hvorfor sier Nye Veier AS at en ny motorvei er samfunnsøkonomisk? Jo, fordi at den bare redusere reisetiden med to-tre minutter mellom Ranheim-Værnes. Men Nye Veier AS nevner over hodet ikke noe om klimatiltak eller å redusere CO2-utslippet. Det eneste de påpeker på er at folk flest vil begynne å kjøre elbil mellom den strekningen, fordi at elbiler er nullutslipps kjøretøy.

Og at reisetiden forkortes med to-tre minutter har lite eller ingenting samfunnsverdi. Når vi snakker om matjord- og naturinngrep så vil Hellstranda, Stjørdalselva og matjorden, gå tapt av den grunnen.

Dessuten har vi har ti år på oss til å nå klimamålet innen 2030. Da må vi droppe motorvei og heller ha en stor stilt jernbaneutvikling og utbedring av busstilbudet i Trøndelag og for resten av landet.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå