Satsing på IKT og velferdsteknologi i helsesektoren

Saken oppdateres.

Viser til leserinnlegg i Adressa 8. september fra Kristoffer Vikan, studentrepresentant ved Trøndelag høyere yrkesfagskole: «Jeg kjenner på at arbeidsgiver bruker for mye på IKT - og for lite på utdanning».

Han skriver blant annet: «Jeg og mange andre medstudenter kjenner på at det brukes for mye penger fra arbeidsgiver på å investere i nye IKT-systemer og velferdsteknologi som ikke blir tatt i bruk, sammenlignet med hvor lite man bruker på etter- og videreutdanning av fagarbeidere. Det er ikke manglende IKT-systemer som gjør at mange fagarbeidere frykter hva morgendagens arbeidsdag bringer. Det er mangelen på kompetanse til å løse de oppgavene vi står ovenfor. Det må investeres mer i de fagarbeiderne vi allerede har, for å sikre at de kan stå i yrket sitt i mange år fremover.»

LES OGSÅ: Hva nå pensjonister?

Problemet er neppe at det satses for mye på IKT og velferdsteknologi. Det er vel dokumentert at satsing på velferdsteknologi er nødvendig for å komme befolkningsutviklingen i møte.

Vi lever lenger, ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og samtidig ha mulighet til å klare oss selv på en trygg og forsvarlig måte. Det vil ikke være mulig å utdanne og ansette nok helsepersonell til å møte disse utfordringene uten å tenke nytt. Her kommer gode IKT- og velferdsteknologiske løsninger inn.

Det er likevel riktig at mange kommuner anskaffer IKT og velferdsteknologi som ikke blir tatt i bruk slik det er tenkt. Hovedårsaken er oftest mangel på ressurser med rett kompetanse. Da er det kanskje også mangel på kompetanse i kommunens politiske og administrative ledd når de ikke forstår hva som skal til?

Det er lett å bevilge midler og anskaffe velferdsteknologiske løsninger, men hvis forståelsen av behovet for kompetanse og ressurser for å ta dette i bruk mangler, vil investeringene kun være et pengesluk til liten eller ingen nytte.

Både Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og KS står bak en nasjonal satsing på velferdsteknologi, og det finnes allerede mye erfaring og gode anbefalinger på hvordan velferdsteknologi skal innføres.

LES OGSÅ: «Olga-svindel» i statlig regi

Pensjonistforbundet har tydelig sett behovet for raskt å ta i bruk velferdsteknologi i norske kommuner og driver med utstrakt opplæring og informasjonsvirksomhet på området. Det pensjonistforbundet har sett, er at det ikke nytter kun å informere og lære opp pensjonistene, men trekke inn ansvarlige politikere, eldreråd, administrasjon og berørte helsearbeidere.

Kanskje Pensjonistforbundet kan bidra med informasjon/opplæring om velferdsteknologi i helsefagutdanningen også? Ta gjerne kontakt!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå