«Vi forstod tida vi levde i og ga svar folket trodde på»

Ap forstår ikke lenger sin tid, og da er det noen andre som må ta det ansvaret, skriver Ask Ibsen Lindal i MDG.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Mye har skjedd med Arbeiderpartiet siden Trygve Brattelis tid, hvis sitat du finner i overskriften. Ap forstår ikke lenger sin tid, og da er det noen andre som må ta det ansvaret.

I en tid der klimakatastrofen stadig rykker nærmere og naturgrunnlaget forvitrer, er det stort sett tut og kjør i gammel stil som gjelder for Ap. For å sitere en annen kjent skikkelse i norsk arbeiderbevegelse, Thorbjørn Berntsen: «Det nytter ikke å ha penger på bok, dersom Golfstrømmen endrer retning.»

LES OGSÅ: Vi foreslår en trøndersk omstillingskommisjon

I samarbeidsavtalen mellom Ap, Sp, SV og MDG i Trondheim står følgende:

«Nullvekstmålet skal sikres gjennom økt satsing på gange, sykkel, kollektiv og trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter foran kapasitetsøkende veier. I tillegg skal målet sikres ved gjennomføring av bilrestriktive tiltak. Klimaplanen sier at vi skal kutte utslipp med 80% innen 2030. For å sikre fremdrift, skal vi kutte 30% innen 2023 (sammenlignet med utslippene i 1991), og det skal etableres et klimabudsjett i 2021 som et styringsverktøy for gjennomføring av tiltak i enhetene. Neste revisjon av klimaplanen skal inkludere mål og metode for reduksjon av indirekte utslipp. Hensynet til klima og naturmangfold skal veie tungt i alle saker. For å stanse global oppvarming og unngå tap av arter, må vi ta mange tøffe valg. Vi skal gjennomføre ambisiøse tiltak for hvordan Trondheim kan møte klimakrisen til fordel for miljøet og lufta i byen vår. Vi skal bruke alle virkemidlene kommunen har. Målet er at vi skal reise, bygge og leve miljøvennlig.»

LES OGSÅ: Planlegger en av Norges største flyttinger av matjord på Overvik

Hvordan mener egentlig Ap at vi skal nå disse målene? I forrige bystyremøte var ikke Ap bare med på å akseptere utvidelsen av E6 nordover for 110 km/t - et prosjekt de ikke har løftet en finger for å bremse eller nedskalere - de vedtok også, og argumenterte aktivt for, utbygging av nytt boligområde midt i dyrkamarka på Nordre Flatås - stikk i strid med kommunedirektørens føringer og planverk, noe som dessverre har blitt et kjennetegn for Trondheim Ap.

Når Ap aktivt bryter målene de har vært med på å utvikle, når Ap viser at de overhodet ikke bryr seg om disse sakene, når det blir tydeligere og tydeligere at Ap ikke skjønner hva som er politikernes oppgaver i år 2020 - da viser Ap at de ikke forstår sin samtid. Da viser Ap at noen andre må bære det ansvaret.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå