Debatt:

Filming av muntlig eksamen: Personvernet er elefanten i eksamenslokalet!

Det er vel ingen som ønsker at elevens vurdering av sitt eget personvern skal svekke prinsippet om en likeverdig eksamen, skriver Roar Johnsen.  Foto: Eva Rose Furmyr

Saken oppdateres.

Det pågår i disse dager en høring om opplæringslovens forskrift om klager på muntlig eksamen i videregående skole. Et politisk flertall i Trøndelag fylkeskommune har, som en del av høringssvaret, vedtatt å be sentrale myndigheter om at det settes i gang en prøveordning med filming av muntlig eksamen for å gi bedre rettigheter for elevene ved en eventuell klage.

Norsk Lektorlag mener at slik filming tvert imot kan svekke elevenes rettigheter og medføre en mindre likeverdig eksamensordning. Begrunnelsen er nettopp hensynet til personvernet.

For elever i alderen 16-19 år kan det være en vanskelig avveining om det skal gis samtykke til filming eller ikke. Gis det samtykke, kan det å bli filmet oppleves som et forstyrrende element, der på forhånd nervøse elever kan bli enda mer nervøse. Gis det ikke samtykke, må kandidaten forstå hva det innebærer ved en eventuell klage, sammenlignet med det å bli filmet.

LES OGSÅ: Filming av muntlig eksamen – en dårlig idé

Ved en klage vil en filmet og en ikke-filmet eksamen bli vurdert ulikt. I en filmet versjon kan det eksistere et grunnlag for å vurdere selve fagkarakteren. I en ikke-filmet versjon kan kun formelle (ikke-faglige) forhold vurderes. Elevene kan altså ved sitt valg eller ikke valg av samtykke ende opp med nokså ulike resultater ved en klage. Det er vel ingen som ønsker at elevens vurdering av sitt eget personvern skal svekke prinsippet om en likeverdig eksamen.

Muntlig eksamen foregår i dag ved at faglærer og en ekstern sensor gjennomfører en samtale med kandidaten. Sensor tar utfyllende notater under denne samtalen, og vil sammen med faglærer sette en karakter. Ved uenighet, avgjør sensor karakteren. Kandidaten gis normalt en muntlig begrunnelse for karakteren.

Det er altså to faglærere som deltar i vurderingen, og kandidaten kan bli stilt tilleggsspørsmål hvis det er usikkerhet om karakteren. Muntlig eksamen gjennomføres altså på en måte som bør oppfattes som betryggende for både kandidatene og skoleeier. Det er vanskelig å se at behovet for filming er påtrengende.

LES OGSÅ: Et virkemiddel som ivaretar elevenes rettigheter, eller et onde som fratar lærerne tilliten?

Ved å filme selve eksamen, kan det fra faglærer og sensor bli stilt spørsmål ved deres faglige integritet og deres evne til å foreta riktige vurderinger. De kan også, i likhet med kandidatene, bli påvirket av at det gjøres opptak. Dessuten må personvernet til faglærer og sensor ivaretas.

Norsk Lektorlag mener at den enkeltes personvern må veie tungt når filming av eksamen skal vurderes. Det må kunne stilles spørsmål om det politiske flertallet i fylkeskommunen har sett elefanten i rommet.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå