Vektere i rettferdig streik

Vektere jobber ofte til tider der andre har fri, som helger og natt. Det er helsemessig belastende, og gir mye fravær fra familie og venner, skriver John-Peder Denstad. Bildet er fra Parat Securitas streikemarkering utenfor hovedkontoret til Securitas i Oslo.  Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

Saken oppdateres.

Meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service og Handel førte ikke fram og dermed ble det streik fra onsdag 16. september kl. 12.00. NAF har tatt ut 420 vektere i første streikeuttak. I Trondheim er 13 organiserte i Avarn Security AS avd. Trondheim og 14 organiserte i Securitas AS avd Trondheim tatt ut i streik.

Vekterstreiken angår en gruppe lavlønte som i lengre tid har krevd heving av grunnlønna. Vekterne har blitt hengende etter i lønnsutviklingen sammenlignet med andre grupper og kan ikke sitte i ro og se på en utvikling der lønnsgapet øker og at arbeidsfolk blir sittende fast i lavlønnsfella.

LES OGSÅ: Over 800 vektere tas ut i streik etter brudd i vektermeklingen

Det var i år forventninger til et oppgjør for å få vekterlønna nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dessverre møtte vekterne ingen forståelse for dette i meklingen. De opplevde allerede fra starten i de første forhandlinger en motpart som konsekvent avviste alle krav. Bedriftseierne sviktet sine skriftlige forpliktelser om å føre lønna nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Det er takken til arbeidsfolk som har blitt klappet for på grunn av sin innsats i en utfordrende koronasituasjon. Vi aksepterer ikke at frontfagsmodellen skal være til hinder for at grupper som systematisk er blitt hengende etter i lønnsutviklingen, ikke kan kompenseres.

Vekternes krav om garantier er ikke bare rettferdig men viser også vei for andre. Garantibestemmelsene i tariffavtalene er sikkerheten mot at arbeidere i lavtlønnede yrker sakker enda mer akterut lønnsmessig. Denne krever nå bedriftseierne fjernet.

Vektere jobber ofte til tider der andre har fri, som helger og natt. Det er helsemessig belastende, og gir mye fravær fra familie og venner. Vekterne vil at dette skal kompenseres med økte tillegg for ubekvem arbeidstid, eller redusert arbeidstid. Motpart viste ikke vilje til å regulere satsene. Det er stadig økte krav til kompetanse også i vaktbransjen. Derfor er det avgjørende at økt kompetanse gir økt fagbrevtillegg.

LES OGSÅ: Vektere ved kjøpesentre streiker i Trøndelag

Motpart viste ingen vilje til å øke tillegget for fagarbeidere. Vektere må ha fast og forutsigbar inntekt på linje med andre arbeidere i Norge. Derfor er det viktig at fastlønnsordningen opprettholdes. Bedriftseierne krever denne fjernet. Lærlingene våre er framtida, og det er svært viktig at lærlinger får en trygg inngang til arbeidslivet. Arbeidstid og skift- og turnusordninger for lærlinger må derfor drøftes med de tillitsvalgte i bedriftene, på samme måte som for øvrige ansatte.

En viktig årsak til at folk havner i lavlønnsfella er ufrivillig deltid. NAF ønsker å finne konkrete tiltak sammen med bedriftseierne mot ufrivillig deltid og sikre faste og hele stillinger. Nå gjelder det å bidra med solidarisk støtte til de streikende, og sørge for at eventuell streikebrytervirksomhet umiddelbart blir meldt fra til streikekomiteene.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå