Debatt:

Distriktsungdom er en del av løsningen

Å flytte hjemmefra når du er 15-16 år er ikke bare enkelt. Hybeltilværelsen i Namsos, Grong og nå i Trondheim har gitt meg perspektiv på hva en distriktskommune må ha skal de ha sjans for å få meg tilbake, skriver debattanten.  Foto: Christine Schefte (Illustrasjon)

Saken oppdateres.

Forskere og politikere har vært lite opptatt av distriktsungdom. Det er underlig så lenge vi er en gruppe innbyggere alle vil ha. Mitt hjerte banker sterkest for Indre Namdal, for det er det som er hjemme. Men vil dere egentlig at jeg skal flytte hjem etter endt utdanning?

Jeg er som distriktsungdom flest. Når jeg var ferdig med grunnskolen flyttet jeg på hybel for å starte på Olav Duun videregående skole i Namsos, og senere Grong videregående. Det er 12 mil mellom hjemstedet mitt og Namsos. Deretter flyttet jeg til Trondheim for å starte på lektorutdanning ved NTNU.

Å flytte hjemmefra når du er 15-16 år er ikke bare enkelt. Hybeltilværelsen i Namsos, Grong og nå i Trondheim har gitt meg perspektiv på hva en distriktskommune må ha skal de ha sjans for å få meg tilbake.

Disse perspektivene har jeg med meg i min innledning på Ruralis sin landskonferanse, onsdag 23. september. En dag med periferien i sentrum. For oss distriktsungdommer står periferien i sentrum hver dag.

LES OGSÅ: Nei, Norge er ikke digitalisert

5G må komme til Distrikts-Norge først, fordi teknologi betyr alt. Det er distriktsungdom som trenger teknologien mest for å kunne bruke vår høyere utdanning for å arbeide hvor som helst. Covid-19 viser oss at det er mulig å være ansatt i bedrifter for eksempel i Oslo, men arbeide hjemmefra i muligens Indre Namdal.

I dag vet jeg dessverre fortsatt om mange områder hvor det er dårlig eller ingen mobildekning. Derfor er ikke delt internett fra mobilen noen fremtidsrettet løsning.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Mange ungdommer sier de er ensomme fordi det ikke finnes noe kollektivtilbud der de bor. Vi må komme oss fra A til B på nye bærekraftige måter. Det er 62 km fra Stallvika til Grong. Det er den samme avstanden som fra Hell til Verdal stasjon. I Indre Namdal kjemper vi for å bevare tilbringertjenesten, et unikt tilbud og bærebjelken i kollektivtransporten vår. Den bringer oss hjem etter at vi har gått av bussen ved eksempelvis Grøndalselva. Da har jeg fortsatt 26 kilometer hjem.

Dette er et verdifullt og unikt tilbud som gjør at vi ungdommene kommer oss hjem. Det er vel ikke for mye forlangt å beholde dette, når storsamfunnet vil ha flere avganger per time med Trønderbanen og firefelts E6 med 100 km/t?

Veien fra samme E6 til Stallvika og videre innover mot Røyrvik er mye av det jeg kaller «krøttersti. Er det «krøtterstier» som er fremtidens samferdselspolitikk for innbyggere og hyttefolk i Distrikts-Norge?

Ungdom har lite kunnskap om næringslivet og arbeidsplassene som finnes i kommunene. Vi ser bygningene og maskinene, men at det er yrker innenfor alt fra renhold til økonomisjef snakkes det lite om. I en nasjonal spørreundersøkelse i regi av Distriktssenteret sier ungdom at muligheten for arbeid er den viktigste motivasjonen for ungdom til å bosette seg i en distriktskommune. Det er et must. Samtidig har vi liten tro på at drømmejobben faktisk er der.

Egentlig tror jeg det er en stor samfunnsoppgave i å fortelle om mangfoldet av muligheter innenfor næringslivet. Hvem tar oppgaven på vegne av distriktsnæringene?

Ordførere må bruke ungdommene for det de er verdt. Forskning viser at ordførerne i kommuner og fylker ikke involverer de lovpålagte ungdomsrådene i sitt utviklingsarbeid i stor nok grad. Ingen ungdommer i Norge kan svare bedre på utfordringene i deres egne kommuner enn deres egne ungdomsråd.

Distriktsungdom er en del av fremtidens løsninger. Vi er eksperter på å være ungdom, og vi har mange forslag for en bærekraftig fremtid. Hjemme i Stallvika er det fjellbjørka som ønsker meg velkomment hjem. Hvem blir med på laget for at Stallvika, Røyrvik og andre distriktssamfunn skal få en bærekraftig, fremtidsrettet utvikling?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå