Når ryker lærerstrikken?

Saken oppdateres.

Det er bra at kunnskapsminister Guri Melby anerkjenner tøffe tider i skolene. Etter Adresseavisens oppslag om overarbeidede lektorer, svarer hun 24. september at kommunene har fått ni milliarder kroner ekstra. I klasserommene har man ikke merket mye til dem, der jobbes det ekstra uten betaling hver dag.

Lokaldemokrati er viktig, Lektorlaget mener både kommuner og fylker må prioritere skolene høyere. Men under korona har fylkene stort sett fått kompensert tapte billettinntekter. Skal de selge bussene eller si opp sjåførene for å få penger til vikarer i de videregående skolene?

LES OGSÅ: Situasjonen i skolen er uholdbar

Lektorlagets fylkesledere har meldt om barberte skolebudsjetter lenge. Det har gitt flere elever i hver klasse, innkjøpsstopp av lærebøker og utsatt skolevedlikehold – før koronaen kom. Og vikarbudsjettene i skolen har hatt tæring i årevis. Er du elev i videregående, er det ikke uvanlig at vikaren først kommer når læreren har vært borte i flere dager.

Med Utdanningsdirektoratets nye veileder er ikke skolen pliktig å gi fullverdig opplæring hvis elever er hjemme i under en uke. Det er en nødvendig presisering i pandemien, men den er langt fra tydelig nok. Lærerne står i et krysspress mellom skoleledere og skoleeiere som forventer at læreren bare ordner opp, og elever og foreldre som omtrent forventer egen privatlærer.

På toppen av full jobb skal du lage doble undervisningsopplegg, ekstra hjemmeoppgaver og følge opp hver elev som er hjemme. - Jeg følte all min våkne tid gikk med til jobb, fortalte Ingunn til Adressa. Hun er dessverre ikke alene om det.

Melby lover økte bevilgninger om kommunesektoren har fått for lite, men det er store mørketall for hva skoledriften faktisk koster. Når rektor ikke vet om han får kompensasjon, unnlater han å sette inn nødvendige tiltak. Vikarene elevene aldri så og overtidsbetalingen lærerne aldri fikk, vil ikke vises i statistikken. Mens KS og regjeringen regner, fortsetter lektorer og lærere å ta støyten for å skåne elevene. Når ryker lærerstrikken?

LES OGSÅ: Lærer i Trondheims-skolen: Det er provoserende når vår hverdag bagatelliseres

LES OGSÅ: Skolestart: Det er vårt felles ansvar at alle barn blir sett

LES OGSÅ: Hvem ser behovet for et felles ansvar nå?

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå