Umoderne tenkning i moderne by

Hvis vi mislykkes med satsingen på Sluppen, vil presset på dyrkbar mark øke, skriver adm.dir Ole Petter Bjørseth.   Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Moderne byutvikling handler om å beskytte matjord og resirkulere allerede brukte arealer. Heidi Vinges innsiktsfull kommentar i Adressa 22. september er en viktig påminnelse om at tenkningen om arealbruk i denne byen tilhører en annen tid. Iveren etter å bygge ned matjord står i grell kontrast til festtaler om støtte til FNs klimamål. Å «plante» hus på matjord fremstår så utdatert at en skulle tro det var 80-tallet som ringte.

LES OGSÅ: Kommuneøkonomi på jordet

Nå foreligger det forslag om å reversere tidligere vedtak om å bygge ned matjorda rundt byen, forøvrig i tråd med Stortingets målsetting om å redusere nedbygging av landbruksmark. Det er med andre ord håp i hengende snøre. Trondheim har så langt vært den flinkeste jenta i klassen til å bygge ned matjord av norske byer. En tvilsom konkurranse tilhørende en annen tid, som vi på ingen måte bør ha som ambisjon å vinne. Her øyner vi et håp i forslaget om å reversere tidligere vedtak. Er det mulig at Trondheim kan bli like moderne som vi ser mange andre byer nå velger å være, eller vil vi fortsatt se at politikerne beslutter å bygge ned matjord fremfor å ta i bruk arealer som kan brukes på nytt?

Trondheim er i den heldige situasjon at det ikke er nødvendig å bygge ned matjord. Vi har mulighet til å resirkulere arealer som allerede er brukt til andre formål. Et eksempel på det er tidligere deponier som i dag ligger ubrukt. Nye byggemåter gjøre at det i dag er trygt å gjenbruke arealer som tidligere er brukt til søppelfyllinger. På Sluppen skal vi nå utvikle en ny bydel. Og hvorfor skal vi ikke? Arealene ligger nært sentrum og det er fullt mulig å bygge trygge og gode bygninger der. FNs rapport om landareal og biologisk mangfold peker nettopp på gjenbruk av arealer som et godt utgangspunkt for å skape en god byutvikling. Kontorbygget Lysgården representerer en start i påvente av at kommunedelplanen for Sluppen skal vedtas.

LES OGSÅ: Hvorfor har Trondheim kommune forsømt seg grovt i byplanleggingen?

Samarbeidspartiene slår fast i den politiske planen som legger grunnlaget for styringen av Trondheim i denne perioden: «Vi skal i den kommende perioden lage en rekkefølge for utbygging av Trondheim, slik at byen skal bygges innenfra og utover, med hovedtrykk på sentrumsnære områder først, som bygger opp under nullvekstmålet og bevarer dyrkbar mark, samt at kommunal infrastruktur kan planlegges og utnyttes bedre.»

Sluppen kan innfri alle disse målene og samtidig sikre at det ikke behøver brukes dyrkbar mark til boligformål andre plasser i byen vår. Hvis vi mislykkes med satsingen på Sluppen, vil presset på dyrkbar mark øke.

LES OGSÅ: Fakta om boliger i Trondheim

En moderne byutvikling handler ikke bare om å beskytte matjord og resirkulere allerede brukte arealer. Det handler om å bruke plassen riktig, slik at man skaper livskraftige bydeler med urbane kvaliteter. Gode byrom vil ha en viktig funksjon fremover, også basert på erfaringene fra koronapandemien. Folket på Sluppen vil få direkte tilgang til Smidalen og Nidelvstien. Begge delvis skjulte perler i Trondheim med stor verdi for et moderne nabolag.

Det er fullt mulig å gjenbruke arealer og samtidig slipper å bygge ned matjord. En ny bydel på Sluppen vil ikke bare være moderne og bærekraftig. Den vil bidra til å løse de politiske utfordringene med boligunderskudd som kan oppstå ved å si nei til nedbygging av matjord.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå