Mørklagte strekninger på innfartsvegene til Trondheim

Lysforholdene er dårligere enn det kravet tilsier for nye anlegg. For svaksynte er det viktig med så mye lys som mulig selvfølgelig.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Det er ikke så veldig mange dager siden en annen innsender – høyst berettiget – påpekte relativt store utslag av vegbelysningen i Trondheim. Jeg vil rette spesiell fokus på innfartsvegene, hvor trafikken er størst og manglene gir negative opplevelser for mange trafikanter.

LES OGSÅ: Skryt til bussjåføren på nattbuss 109 lørdag

Et godt eksempel er Rv 706 mellom Rotvollkrysset og Håkon VII’s gt. (Ladeforbindelsen). Strekningen inkluderer to busstopp for blant annet metrobuss og det er forholdsvis mørkt i området. Situasjonen nedover E6 i Okstadbakken er ikke veldig mye bedre og dette på en veg med svært stor trafikkbelastning. Mørke, regnfylte høstkvelder gjør sitt til at blant annet. disse strekningene må betraktes som direkte trafikkfarlige.

Det kan være på sin plass å minne om hva Statens vegvesens håndbok R610, «Standard for drift og vedlikehold av riksveger gir retningslinjer for drift og vedlikehold av riksveger» sier om vegbelysning:

«Defekt vegbelysning på steder av stor trafikksikkerhetsmessig betydning som for eksempel ved gangfelt, plankryss og busstopp, skal utbedres innen 1 døgn. Utfall av hel seksjon skal utbedres innen 1 døgn. Defekt vegbelysning forøvrig (enkeltstående lamper) skal utbedres innen 1 uke».

LES OGSÅ: Den fantastiske og forferdelige bilen

Den trafikksikkerhetsmessige effekten av vegbelysning er dessverre for lite kjent og status for dette fagfeltet er nok relativt begrenset rundt om i fagmiljøene. I kontrast til dette slår «Trafikksikkerhetsboka» fast følgende:

«Trafikksikkerhetseffekt: Antall drepte og skadde i mørke er redusert med 25 % på motorveger (jf. Høye, 2014A); på øvrige veger er antall drepte redusert med 40% og antall skadde med 20 %. Andelen drepte og skadde i mørke er 30 % av alle drepte og skadde, vegbelysning har ingen effekt på ulykker i dagslys.».

Hvem sitter med ansvaret for de farene trafikantene utsettes for på et mørklagt vegnett? Kjøres det formelle prosesser rundt de avvikene som utfall av lyspunkt og -strekninger innebærer?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Jostein Rinbø 

Jostein Rinbø 

På forsiden nå