Styrer staten næringslivet best?

  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

I forbindelse med utkastet til nytt partiprogram varsler Ap-leder Jonas Gahr Støre at Ap nå vil utøve statens eiermakt mer aktivt og åpner for å kjøpe, være medeier og opprette nye selskaper. Det er ganske oppsiktsvekkende. Vi kan altså tenke oss Statens Vindkraft, Norske Gruver, Statens Solstrøm – ja bare en ivrig politikers fantasi setter grenser.

LES OGSÅ: Støre åpner for større og mer aktivt eierskap

Det kan kanskje virke besnærende at staten, med alle sine finansielle muskler, går inn og starter selskap innen næringer som politikere måtte tro er fremtidsrettet og har stort potensial. Kontrollspørsmålet blir imidlertid; vet politikere bedre enn privat næringsliv hva som er verdt å satse penger, tid og krefter på? Jeg tror svaret på det er nei. Jeg tror også at dette vil åpne opp for både store og mindre innslag av idealisme, ønsketenkning og ideologisk pregede beslutninger. Det skal fort mer til enn et excel-ark som viser røde kalkyler for å overbevise en politiker om at hjertebarnet kanskje ikke er liv laga.

Vi har også prøvd det før, gå noen tiår tilbake og staten var en mye større og mer aktiv næringsaktør enn i dag. Det endte ikke i katastrofe, men jeg tror heller ikke det var ideelt. Se bare på hva som skjedde med det statlige Televerket – ja det fungerte, men da det ble sluppet fri som Telenor så ble det etter hvert veldig mye mer, ja faktisk en stor global aktør innen telekom.

LES OGSÅ: Kan Støre noen gang lykkes? Jeg begynner å tvile

Jeg tror staten er best når den legger gode rammer og betingelser for næringslivet, staten lager spillereglene, men bør ikke selv være en spiller. Selv om det nok kunne vært spennende og interessant for mang en politiker. Det kan av og til synes vanskelig å få øye på hva Arbeiderpartiet faktisk ønsker for Norge. I så måte representerer Ap's utkast til nytt partiprogram iallfall et forsøk på å fremstå noe tydeligere. Tydeligere, men bakoverskuende til en tid da man trodde at næringslivet best ble styrt av politikerne. Jeg lurer på om jeg faktisk foretrekker utydelig.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå