Motorisert ferdsel på fortau og fotgjengerfelt

Kommunelege Knut Furuseth frykter at det ikke vil skje noe på sikkerheten før elsparkesykler før mange nok blir skadet.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

For myke trafikanter har det å ferdes i Trondheim og omegn blitt både krevende og farefylt. Elkjøretøy kommer stille og fort, og vi skremmes til side og de støter i oss på fortau og i fotgjengerfelt. Vi stoppes av, og vi snubler i, henslengte sparkesykler. Vi løfter dem daglig vekk fra gangveier, fortau, innkjøringer og veier i boligområdene og på parkeringsplassene, foran og bak bilene våre. Omfanget, antall og bruk har blitt stort og det øker.

LES OGSÅ: Elsparkesykkel kolliderte med bil på Gløshaugen

Begrepet «myke trafikanter» kan her bli misforstått. I vid forstand brukes begrepet om alle trafikanter uten kollisjonsvern, det vil si alle utenom de som kjører bil. I denne sammenheng menes alle gående inkludert barn i barnevogner og bevegelseshemmede i rullestol. Forståelsen av nødvendigheten av å måtte skjerme disse myke trafikantene fra annen ferdsel, gjenspeiles i betydningen av ordene fortau og fotgjengerfelt, hos oss og i de fleste land og språk.

Betydningen av fortau kommer fra fasttrampet plass, fasttråkket plass foran huset og er hos oss definert den del av bygata som er reservert fotgjengerne. Tilsvarende i andre land: Islandsk; gangste’tt, svensk; gångbana og gångvãg, dansk; fortov, engelsk; sidewalk og footpath. Tysk; burgersteig og gehsteig, fransk; trottoire og italiensk; marciapiedi.

LES OGSÅ: Kvinne hardt skadd da hun stupte i asfalten i Trondheim

Ifølge Statens vegvesen er det ikke anledning til å sette opp reklame eller annen innretning på offentlig veigrunn, herunder fortau. For kommunale veier må det søkes kommunen om tillatelse. Lovdata angir at kjørende skal bruke kjørebanen og at det er forbudt å kjøre på fortau eller gangveg. Videre står det også at andre kjørende enn syklende ikke må bruke sykkelveg eller sykkelfelt, og at syklende bare må bruke sykkelfelt på høyre side av vegen. Det skulle dermed være rimelig greit å kunne vite hvor man skal og kan ferdes trygt, både gående og kjørende.

Ulike motoriserte kjøretøy som segways, elsparkesykler og elsykler er tunge, har stor fart og høyt skadepotensial. At de skader seg selv, er ofte både selvforskyldt, dumt og trist. Særlig gjelder det når ferdselen er kombinert med plugger i ørene og hodet og tanker alle andre steder enn i trafikken, noen ganger også med alkohol i blodet sen kveld og tidlig natt. Opplysning, informasjon og advarsler fra legevakt og nattravner om det de observerer, har knapt effekt.

At denne motoriserte ferdselen hemmer, skremmer og skader andre er selvsagt ikke akseptabelt. Særlig gjelder det barn, syns- og også hørselshemmede, bevegelseshemmede. Ulike meldinger tyder på at omfanget av ulykker og skader er økende, men vi mangler statistikk. Nestenulykkene og småskadene registreres heller ikke. Etter det jeg forstår, er denne type motorisert ferdsel regulert og tilrettelagt på en helt annen og hensiktsmessig måte i mange europeiske byer, og da med tanke på hvor og hvor fort de kan ferdes og hvor de kan parkere.

LES OGSÅ: Skadet i velt med trimmet elsparkesykkel

Hos oss har det vært et frislepp uten tanke på følgene, nødvendige begrensninger og nødvendig tilrettelegging. Mange må trolig bli alvorlig skadet før noe blir gjort. Særlig om årsakene til dagens situasjon skyldes begrenset kunnskap og forståelse av omfanget av ulempene og skadene, samt mangelfull politisk evne til å begrense kyniske aktørers (Ryde, Voi, Tier osv.) profitthunger. Bakgrunn for benevnelsen kynisk er at selskapene ikke selv legger til rette for parkering, begrenser hastighet på fartøyene og bruk på natt og etablerer næringsvirksomhet på offentlig, felles grunn uten å betale for det og vurderer bruk opp mot smittevernhensyn.

Negativt forsterkende er også troen eller myten om at all elektrifisert ferdsel redder miljøet og kloden vår, og oppfattelsen av at det ikke kan være så ille som det er. Det er derfor påfallende lite oppmerksomhet på risikoen med tanke på smitte nå under koronapandemien. Håndtakene på syklene er ruglete, vanskelige å rengjøre og med god mulighet for smittestoff (oppspytt, snørr) til å samle seg. Kontakttiden er lang, i snitt 10-15 minutter (tid med hendene på styret) og i bruk til og fra fest er påpasseligheten redusert. Selv om viruset har begrenset levetid i oppspytt og snørr, så kan den store bruken av syklene være en smitteformidler.

LES OGSÅ: Ryde vant over Trondheim kommune i retten

I asfalten på blomsterbrua har Trondheim kommune skrevet «takk for at du går». Kanskje burde kommunen heller skrive «takk for at du gikk» på fortauene rundt i byen. Motorisert og gående ferdsel må skilles og tilrettelegges på en helt annen måte enn i dag. Jeg tror dessverre ikke det vil skje før mange nok blir alvorlig skadet og kvestet.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Knut Furuseth  
        
            (Foto: Rune Petter Ness)

Knut Furuseth   Foto: Rune Petter Ness

På forsiden nå