Trafikken på Lade er blitt et mareritt

De håpløse trafikkforholdene i Haakon VIIs gate skaper ringvirkninger i hele trafikkmønsteret på Lade, skriver debattanten.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Håkon Magnussons gate er i hovedsak en boliggate hvor det bor både eldre og småbarnsfamilier. Her er det også en park, et kirkelig aktivitetshus og noe næringsvirksomhet. Etter at metrobussen fikk stoppested i veibanen ved Lade gård, har trafikken til og fra byen flyttet seg til Håkon Magnussons gate, som nå benyttes som gjennomkjøringsgate fra Jarleveien og ut i Haakon VIIs gate. Bilister som kjører her, unngår dermed flere lyskryss i Haakon VIIs gate. De mest kreative bilistene bruker parkeringsplassen ved OBS bygg som gjennomkjøringsgate, og da slipper man unna enda et lyskryss for å komme seg videre i Haakon VIIs gate.

LES OGSÅ: Forprosjekt for Haakon VIIs gate starter i høst

Håkon Magnussons gate er også blitt hovedadkomst til City Lade. 9 av 10 biler som kommer fra Jarleveien svinger nå inn i Håkon Magnussons gate. For oss som bor i Håkon Magnussons gate og har vinduer og balkonger ut mot Håkon Magnussens gate, er dette blitt et mareritt. Støyen starter tidlige på morgen og går til sent på kveld alle ukedager med unntatt av søndag. I tillegg kommer støvplagene fra lastebiler, tungtransport og privatbiler.

For oss som bor i Håkon Magnussons gate hadde det vært hyggelig å kunne sitte på balkongen og føre en samtale i normalt stemmeleie, slappe av og eventuelt lese en bok. Men slik situasjonen er blitt lar seg ikke gjøre. Etter min vurdering har alt dette sammenheng med de håpløse trafikkforholdene i Haakon VIIs gate, og som skaper ringvirkninger i hele trafikkmønsteret på Lade.

LES OGSÅ: Foreslår å stenge Haakon VIIs gate for gjennomkjøring med personbiler

Her må ansvarlige myndigheter sørge for at noe blir gjort! De mest kreative bilistene bruker parkeringsplassen ved OBS bygg som gjennomkjøringsgate og da slipper man unna enda et lyskryss for å komme seg videre i Haakon VIIs gate.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Debattant Else-Marie Østlund er beboer på Lade. 

Debattant Else-Marie Østlund er beboer på Lade. 

På forsiden nå