Et budsjett for å få folk i arbeid

Statsråd Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) legger fram bevilgninger fra statsbudsjettet til Sintef og NTNU.   Foto: Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

Vi skal ta Norge ut av koronakrisen. Det krever god behandling i helsetjenesten. Samtidig krever det at vi skaper mer og inkluderer flere. Arbeidsledigheten skal ikke få bite seg fast. Særlig unge på vei inn i arbeidslivet og de som har falt utenfor trenger ekstra støtte nå. For å trygge jobbene og fremme omstilling, har vi investert i kunnskap, forskning, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. Dette ser vi tydelige spor av i Trøndelag. Ny E6, mer til forskning og utvikling, satsing på NTNU og Sintef.

LES OGSÅ: Dette betyr forslaget til statsbudsjett for 2021 for Trøndelag

Bedriftene må komme i gang igjen. Vi må bygge kompetanse for fremtiden. Flere må fullføre videregående, og flere må få den kompetansen morgendagens arbeids- og næringsliv trenger. Adresseavisen hevder på lederplass (08.10) at regjeringen ikke tar på alvor at flere trenger faglig påfyll for å bli stående i eller skaffe seg en jobb. Det er feil. Satsing på forskning, infrastruktur og å la bedrifter få investere mer i virksomheten fremfor å betale skatt er viktig for å skape flere nye jobber. I tillegg trengs tiltak for å hjelpe flere inn i jobb.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak mot arbeidssøkere med 825 millioner kroner. Dette utgjør 7 000 nye tiltaksplasser. Flere tiltaksplasser skal bidra til å få arbeidsledige raskere tilbake i jobb, og styrke inkluderingsdugnaden, ungdomsinnsatsen og oppfølgning av ungdom.

Mange av dem som ble arbeidsledige denne våren, har lav utdanning. Elever som ikke fullfører videregående, sliter mer i et stadig mer kompetansekrevende arbeidsliv. Derfor har regjeringen satt i gang Utdanningsløftet 202. I budsjettet bevilges 300 millioner kroner for at ledige og permitterte skal få muligheten til å fullføre videregående opplæring. Det er også foreslått 150 millioner kroner til avgangselever med hull i vitnemålet.

LES OGSÅ: Dette betyr statsbudsjettet for din lommebok

Andre viktige tiltak for å styrke innsatsen mot særlig unge utenfor arbeid og utdanning, er flere opplæringstiltak, tilbud om arbeidstrening og inkluderingstilskudd.

Nå skal vi ta Norge ut av koronakrisen. Dette er en spesiell krise som skiller seg fra andre kriser vi har vært gjennom, som finanskrisen og krisen i etterkant av oljeprisfallet i 2014. Staten stengte ned ellers lønnsomme bedrifter og andre opplevde stort omsetningsfall som følge av tiltak som ble iverksatt for å hindre smitte i befolkningen. Enkelte bransjer har opplevd økt omsetning gjennom krisen, andre vil raskt komme tilbake til normale tider, mens andre bransjer går en lang og usikker periode i møte. Det har derfor vært viktig for regjeringen å finne de rette tiltakene, som treffer de riktige bransjene, på riktig tidspunkt.

Vi skal leve med et farlig virus i tiden fremover. Derfor må regjeringen fortsatt følge med og sette inn nødvendige tiltak for at vi skal beholde de ellers lønnsomme jobbene i Norge.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå