Om årsmøtet i LO i Trondheim

På årsmøtet i LO i Trondheim ble det enstemmig vedtatt å nedsette et utvalg som skal arbeide mot diskriminering og for inkludering. Dette viser at det ikke er noen motsetningsforhold mellom det å ta vare på gode krefter samtidig som man ønsker nye inn, skriver Torstein Johansen.  Foto: Geir Tønset

Saken oppdateres.

Fungerende politisk redaktør i Adressa, Kato Nykvist, siterer i avisa 9. oktober fra et debattinnlegg fra varaordfører Mona Berger. Berger sitter i valgkomiteen til LO i Trondheim, hvor undertegnede er valgt som leder.

Berger påstår at LO i Trondheim har et gubbeproblem, og at yngre krefter, med spesielt fokus på kvinner, ikke slippes til. Sannheten er at alle nye forslag på kvinner som tidligere ikke hadde verv fra fagforeningene, ble innstilt av valgkomiteen og valgt inn i verv på årsmøtet. Det har vært enighet i valgkomiteen om at vi ønsker å prioritere kvinner inn i verv, og det ble sendt ut et særskilt skriv til fagforeningene fra valgkomiteen, med oppfordring til å foreslå kvinner til utvalgene. Dette hadde dessverre ingen særlig virkning på innkomne forslag.

LES KATO NYKVIST: Gubbene i LO

Styret i LO i Trondheim har etter hvert fått en akseptabel kjønnsbalanse, hvor fem av de elleve faste styremedlemmene er kvinner. I utvalgene er det ikke satt noe vedtektsmessig tak på antall medlemmer, og jeg er sikker på at om det hadde kommet benkeforslag på unge kandidater på årsmøtet, ville disse blitt valgt.

Mona Berger mener at det er nødvendig at de eldste trekker seg for at det skal bli rom for yngre krefter. Der er valgkomiteen delt omtrent i to, og det var kun i to tilfeller at det var flertall i valgkomiteen for å skyve ut eldre utvalgsmedlemmer. Jeg mener at det er feil å kaste ut folk fordi de både er menn og har levd ei stund. Vi bør tvert imot være glade for at vi har tillitsvalgte som gjennom livet har ofret mye av fritida si for å gjøre en god og viktig jobb for fagbevegelsen. Disse er ikke til hinder for nye krefter.

LES OGSÅ: LO i Trondheim sett frå innsida

På årsmøtet i LO i Trondheim ble det enstemmig vedtatt å nedsette et utvalg som skal arbeide mot diskriminering og for inkludering. Dette viser at det ikke er noen motsetningsforhold mellom det å ta vare på gode krefter samtidig som man ønsker nye inn.

Det er gjort til en viktig sak at jeg ble så provosert av et innlegg på årsmøtet, hvor det fremkom alvorlige beskyldninger mot Arne Byrkjeflot. Da kom jeg i skade for å slippe ut et lavmælt «bu». Representanten ved min side hørte dette, og tok ordet for å irettesette meg. Selv om det neppe ble oppfattet av mange, innså jeg at dette var et overtramp, og jeg beklaget det for årsmøtet. Jeg oppfattet at beklagelsen ble akseptert, og ble gjenvalgt som leder i valgkomiteen.

LES OGSÅ: Byrkjeflot fikk ny tillit i LO

Det må bemerkes at saken vedrørende Arne Byrkjeflot stammer tilbake fra 2012, og det var ikke en varslingssak i LO. Saken er behandlet i flere organisasjoner hvor han hadde verv, opptil flere ganger, og konklusjonen har alltid vært at det ikke finnes noe grunnlag for å gjøre noen tiltak i forhold til ham. Byrkjeflot har aldri blitt kastet fra noe verv i LO i Trondheim. Han valgte selv å gå av som leder i 2013, fortsatte som styremedlem fram til 2018, og valgte da å ikke stille til gjenvalg. Samme år ble han valgt inn i politisk utvalg, hvor han har blitt gjenvalgt siden da.

Det har aldri vært noen metoo-sak knyttet til noen med verv i LO i Trondheim, og om vi ser bort fra nevnte sak, har det heller aldri vært noen påstander om skadelige kulturer i den retning.

LES SAKEN: Krangel om Byrkjeflot, Denstad og Arentz i Trondheim LO

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå