Eiendomsskatten: Spar penger nå, kjære pensjonister!

Debattanten reagerer på at beregningene av eiendomsskatten er ussoial.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Verdien av eiendommen din som er grunnlaget for skatteberegningen, kalles eiendomsskattetakst. Bystyret fastsetter en skattesats i promille. Før skatten beregnes, trekkes bunnfradraget fra eiendomsskattetakst. Kommunen justere disse tre tallene for å påvirke skatteinntekten sin og dermed utgiftene dine.

LES OGSÅ: Koronapenger berger Trondheim foreløpig

I 2019 var skattesatsen i Trondheim 6,15 promille. En lovendring ment å gi befolkning en skattelette satt til maksimum tillatt eiendomsskattesats fra 2020 til 5 promille. Trondheim kommunen har kraftig oppjustert eiendomsskattetaksten i 2020 og redusert bunnfradraget fra 500 000 kroner til 350 000. Dermed var besparelsen for skattebetalerne minimal (177 kroner per år for meg).

Nå har regjeringen igjen foreslått en reduksjon i maksimum tillatt eiendomsskattesats. Denne gangen fra 5 til 4 promille. Flott, tenker pensjonister som mister stadig kjøpekraft og sitter på verdifulle eiendommer med høye eiendomsskattetakster. I saksfremlegg til bystyret 30. september i år for valg av modell for beregning av eiendomsskatt står det: «Utgangspunktet er at kommunens inntekt fra eiendomsskatt skal opprettholdes.». Spar penger nå, kjære pensjonister!

Eiendomsskatten er usosial og Trondheim kommunen gjøre det ikke bedre. Det skrives i saksfremlegg at «deler av næringslivet har store utfordringer, spesielt som følge av koronapandemien, og det vurderes som lite hensiktsmessig å øke skattebyrden». Hva med dem som har mistet jobben på grunn av pandemien? Har ikke de utfordringer? Snart blir det en ny taksering av alle eiendommer, og da vil eiendomsskattetaksten igjen øke kraftig. Taksten skal brukes for skattlegging i 2023.

LES OGSÅ: Hva skal vi skatte av i framtiden

Kommunene har mistet skatteinntekter og VM 2025 må vel finansieres. Har Trondheims politikere tenkt at de kunne justere modellen de bruker for å beregne sin egen lønn? En nedjustering i denne modellen ville ikke gi like eventyrlig lønnsøkning for dem, men gitt de mer spillerom og la den lovpålagte reduksjonen i skattesats komme skattebetalerne til gode.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Dale Licata 
        
            (Foto: Nils Toldnes)

Dale Licata  Foto: Nils Toldnes

På forsiden nå