Mammas ønske

Datteren Hallfrid Skimmeli besøker moren på sykehjemmet. Nå fortviler familien fordi de ikke fikk godkjent fremtidsfullmakten på grunn av en formalfeil.  Foto: privat

Saken oppdateres.

Vår kjære mor og mormor har alltid vært meget enkel å forstå. Det var aldri tvil om hva hun mente, og vi var vant til å få høre det akkurat som det var, uansett om det var om antall kilo eller om den politiske situasjonen. Men et langt liv i ytringsfrihet og med rett til å bli hørt, kom dessverre til kort da hun skulle gi uttrykk for hvordan hun ville ha det når hun ikke lenger selv var i stand til å ivareta sine interesser. Dette ble nedfelt i en såkalt, og mye omtalt, fremtidsfullmakt.

LES OGSÅ: To sønner: Som nærstående verger er vi nyttige idioter for staten

Mamma ble etter hvert dårligere og har nå fått fast plass på sykehjem. Tiden var da inne for å sende fremtidsfullmakten til stadfestelse. En formalitet, tenkte vi. Stor var derfor overraskelsen da vi fikk negativt svar tilbake fra Fylkesmannen. Det kom tydeligvis ikke frem at den skulle gjelde etter at hun ikke lenger var i stand til å ivareta sine egne interesser. Til tross for at den var omtalt som fremtidsfullmakt, og det da ligger i kortene at den gjelder frem i tid, utstedt av en dame på 88 år og klart sa blant annet: «når den tid kommer, vil jeg at mine fire barn skal stå for salget av min leilighet».

LES OGSÅ: Husk å skrive fremtidsfullmakt mens det ennå er tid

Da det er så klart for oss, og også for de to som bevitnet fullmakten, hva mamma ønsket, sendte vi en anmodning om omgjøring da vedtaket fremstod klart urimelig. Men i går fikk vi et kort svar tilbake om at enkeltvedtak ikke kan påklages og at saken var avsluttet hos Fylkesmannen. Uten en eneste kommentar om hvordan de vurderte våre innsigelser. Maktesløshet og tristhet på vegne av mamma er noe av det som beskriver tankene vi sitter med nå.

LES OGSÅ: Dette skriver Fylkesmannen om fremtidsfullmakt

Vi har forståelse for at visse formkrav må gjelde, men dette må være innenfor rimelighetens grenser. Regler må tolkes ut fra formålet, og i dette tilfellet var det ikke tvil om hva mammas formål med fremtidstidsfullmakten var. Men på grunn av at det manglet en setning om at den ikke skulle gjelde i ettertid, satte byråkratiet en sterk kvinnes rett til å bli hørt til side. Ordningen med fremtidsfullmakt er bra, men det kan ikke være slik at staten på en innskrenkende måte skal overprøve den enkeltes rett til å utrykke hvordan de vil ha det i fremtiden. Vi synes vi hører henne.

LES OGSÅ: Noen ganger må Fylkesmannen gripe inn. Det er fordi vi bryr oss

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå