Eks-politikvinne Gimse etter avsløring om knulletorsdag: Nå må politiet rydde opp!

Stillheten rundt seksuell trakassering har blitt brutt i politikken, i kulturlivet, blant leger og i forsvaret. Politiet har tydeligvis sluppet billig unna #metoo så langt.

Jeg har stor tiltro til at politidirektør Benedicte Bjørnland håndterer situasjonen på en klok måte, skriver Guro Angell Gimse.   Foto: Skjermdump fra NRK

Saken oppdateres.

De siste dagene har seksuell trakassering i politiet igjen blitt satt på dagsorden. NRK meldte onsdag om kvinnelige politistudenter som skal ha blitt presset til å bytte sex mot gode attester og bedre vakter. Rektor ved politihøgskolen Nina Skarpenes tok et oppgjør med seksuell trakassering i 2018. Det er trist at vi ikke er kommet lenger. Nå må politiet rydde opp.

Gjennom årenes løp har flere kvinner stått frem og fortalt om seksuell trakassering i politiet. I Trøndelag ble en politioverbetjent degradert på grunn av seksuell trakassering. For noen år siden skrev to studenter et anonymt leserinnlegg i Dagbladet (20. mai 2015) der de fortalte om pornofilmvisning i politibilen, unaturlige relasjoner til veiledere og ubehagelige hendelser på fest. Vi er dessuten flere som har jobbet i politiet som har hørt om hendelser som ikke har blitt kjent offentlig og som heller ikke har blitt varslet om internt.

LES OGSÅ: Forskere slår alarm om sex-ukultur i politiet – justisministeren vil ha opprydning

I januar publiserte to forskere en rapport i bladet et anonymt leserinnlegg i Dagbladet. Rapporten var en del av et studie om kjønn og mangfold i sikkerhetsorganisasjoner generelt. Forskerne ble i etterkant kontaktet av flere personer i politiet som fortalte om seksuell trakassering. De fikk høre historier om en festkultur i politiet og om instruktører som skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette skal ha skjedd i forbindelse med leiropphold hvor studenter læres opp i operative disipliner. Dette vitner om en misforstått rolleforståelse og mangel på respekt for andres grenser.

LES OGSÅ: Metoo har hatt gode effekter

Det er vanskelig å si ifra om upassende seksuell oppmerksomhet og mange er avhengig av gode tilbakemeldinger fra instruktører og veiledere får å bestå utdanningen. Dette gir et skjevt maktforhold som hever terskelen for å si ifra. Frykten for at det å si ifra skal få følger for egen karriere, oppleves rett og slett for stor. Det er ikke greit at de som opplever seksuell trakassering, må velge mellom egen karriere eller å stå opp for egne grenser. Det er i det hele tatt ikke greit at noen blir utsatt for slike opplevelser.

LES OGSÅ: Norske arbeidsgivere er fortsatt for dårlige på å forebygge seksuell trakassering

Det er ofte sånn at uten at enkeltpersoner tar kampen, får vi ingen endring. Derfor var det så viktig det som begynte som en nyhetsartikkel i New York Times 5. oktober 2017, hvor enkeltpersoner stod fram med sin historie, og som til slutt ble til en hashtag og en internasjonal bevegelse. #Metoo har forandret virkeligheten kvinner levde i: Du trenger ikke lenger akseptere seksuell trakassering, du er ikke alene og du skal forvente bedre.

Stillheten rundt seksuell trakassering har blitt brutt i politiske partier, i kulturlivet, blant leger og i forsvaret. De har alle tatt et oppgjør med en ukultur.

LES OGSÅ: Forskere: Menn og kvinner stort sett enige om grensene for seksuell trakassering

Kanskje har politiet sluppet billig unna i rundene som har vært med #metoo. Politiet er en kultur med stor mannsdominans og strukturen er til dels hierarkisk. Noen forskere mener utbredelsen av seksuell trakassering henger sammen med strukturell mannlig dominans som at det er flest menn i overordnede stillinger.

Selv om det har blitt flere kvinner i politiet de siste årene og flere kvinnelige ledere, bør kvinneandelen økes ytterligere. Det er også viktig å legge til rette for at flere kvinner forblir i operative disipliner, som er selve kjernen av politiarbeidet.

Jeg har stor tiltro til at politidirektør Benedicte Bjørnland håndterer situasjonen på en klok måte slik at vi får en kultur med bedre rolleforståelse og respekt for andres grenser. Det må jobbes med en bevisstgjøring rundt skjevhet i maktforhold og hendelser må ikke kostes under teppet.

Når det er sagt, er det tatt mange grep på alle nivåer for å bedre ledelse, holdninger og kultur i politiet generelt. Jeg forventer nå at seksuell trakassering settes høyere på dagsorden, at varslere blir hørt og tatt vare på slik at de ikke sitter igjen med skylden.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå