Et hurtigbåttilbud også for turister

Tenk også på reiselivsnæringen når det skal lages nytt hurtigbåttilbud for Trøndelag. Bare da kan vi få tatt hele kysten i bruk, hele året.

Hurtigbåten er viktig for å utvikle reiselivsnæringen, mener innleggsforfatterne. Her passer hurtigbåten Cruiseskipet Caribbean Princess utenfor Trondheim.  Foto: Glen Musk

Saken oppdateres.

Hvordan skal hurtigbåttilbudet være i Trøndelag fra 2024 og de neste ti årene? Fylkeskommunen gjennomfører nå en høringsrunde for å meisle ut fremtidig strategi. I desember skal fylkestinget vedta mandat for arbeidet og AtB får i oppgave å inngå nye hurtigbåtkontrakter. Dette er viktige avgjørelser for pendlere, skoleelever og alle vi som lever, bor og arbeider i regionen. Det er også helt avgjørende for hvilket tilbud vi kan gi til turister og konferansemarkedet.

LES OGSÅ: Visit Trondheim oppretter turistinfo-satelitter

Kystkommunene og regionråd er høringsinstanser, og bra er det. Men det er både forstemmende og urovekkende at det ikke er ryddet plass til en av Trøndelags største vekstnæringer; opplevelsesnæringen rundt høringsbordet.

Dette annerledesåret vi nå er inne i, har med all mulig tydelighet vist oss hvor viktig det er å ha flere tanker i hodet samtidig. Det har både vist oss hvor sårbart næringslivet er og hvor reiseglade og opplevelsessugne vi er som turister. Utfordringene har vært store for mange. Fremdeles er det usikkert hvor mange reiselivsaktører som må bukke under for koronakrisen. Derfor er det avgjørende at storsamfunnet samarbeider om gode og bærekraftige løsninger for flest mulig. Dette er ikke tiden for å gjøre som vi alltid har gjort, dette er tiden for å tenke nytt.

Innovasjon Norge peker på reiselivsnæringene som en viktig pilar for vekst og utvikling i fremtiden. I kystkommunene jobbes det målrettet og aktivt med opplevelsestilbudet. De siste årene har flere og flere reiselivsaktører gått sammen om spennende opplevelseskonsepter med fokus på mat, friluftsliv og historieformidling. Vår region trenger vekst i besøksnæringen fremover for å sikre arbeidsplasser, bygge nye og slik skape nye verdier og bidra til å opprettholde levende lokalsamfunn.

LES OGSÅ: Hotell-Trondheim lykkes bedre enn de andre storbyene

Våren 2019 lanserte Trøndelag fylkeskommune et storstilt scenarioprosjekt for opplevelsesnæringen i Trøndelag. Prosjektet skal gi retning for utvikling av Trøndelag som opplevelsesdestinasjon mot 2030. I disse dager skal de siste veivalg for fremtiden tas også her. Ambisjonene for reiselivsnæringen er store. Det er derfor mildt sagt besynderlig at den samme fylkeskommunen ikke har invitert reiselivsnæringen til å gi sine innspill til hvordan hurtigbåttilbudet kan bidra til å støtte reiselivets behov og fremtidsvisjoner.

Men: Visjoner er ikke nok for å bygge en attraktiv destinasjon. Handling er nødvendig. Vi må sammen ta veloverveide strategiske valg for utviklingen av transportområdet. Et godt utbygget transportnett er en av tre grunnpilarer for en attraktiv destinasjon.xs Transporttilbudet, via bane, vei, luft eller vann må være forutsigbart og tilgjengelig. Gode opplevelser og god overnattingskapasitet er de to andre forutsetningene som må på plass.

Å bygge bærekraftige destinasjoner er nødvendig – og krevende. Et samlet reiselivsnorge med Innovasjon Norge Reiseliv i spissen har laget felles strategier. Vi vil ha besøk på mange ulike steder, til mange ulike tidspunkt. Slik skapes helårsarbeidsplasser og dermed levende lokalsamfunn og god skatteinngang til kommunene. Også belastning på folk og natur reduseres. Forutsigbarhet gjør godt både for rådmann og reiselivsbedrift. Det unner vi alle å få kjenne på etter et år som i år.

LES OGSÅ: Kutt bompengene og gjør fergene gratis i distriktet

Når turoperatører, reisebyrå eller destinasjonsselskaper skal bygge opplevelsespakker til besøkende, er det viktig å kunne inkludere transport i tilbudet. Et bookingssystem på hurtigbåtene – og ferjene – er avgjørende for å gi reiselivsnæringen den forutsigbarheten og de rammene som trengs for planlegging og salg av opplevelser langs kysten.

Hvert år tar destinasjonen Trondheim imot titusenvis av konferanse- og kongressgjester, med fiskerimessene som den største motoren. Hva om vi også kan inkludere sosiale og kunnskapsorienterte opplevelser i opplegget; merdbesøk på Frøya og Hitra, sjømatbonanza i kysthistoriske omgivelser på Hopsjøbrygga, vakre sykkelopplevelser på Ørlandet med sildesmaking hos Grøndtvedt på Uthaug. Når nå Ørlandet Kysthotell dobler hotellkapasiteten og bygger en enda større konferanseavdeling, er de helt avhengige av at næringslivet fra Trondheim får et sete på fjordoverfarten.

Mangelen på et billettsystem på hurtigbåtene betyr i praksis at vi går glipp av stor verdiskaping knyttet til opplevelsesnæringen på kysten. Listen er dessverre altfor lang over grupper som valgte oss bort, både i ferie- og fritidssegmentet, men også i forretningsmarkedet. Årsak: Manglende bookingsystem for reiser. Det er ikke mulig å bestille plassbillett på hurtigbåten og AtB er som et av svært få kollektivtrafikkselskap ikke tilknyttet EnTur – det nasjonale selskapet som tilbyr billettløsninger i kollektivtrafikken.

Trøndelagsplanen 2019 – 2030, utmeislet av Trøndelag fylkeskommune, gir retning for utviklingen av regionen på mange områder. Den er førende for alle andre planer og strategier i Trøndelag, også strategien for nytt hurtigbåttilbud. FNs bærekraftsmål skal være en driver i all saksbehandling i Trøndelag fylkeskommune. Dette perspektivet deles av storbydestinasjonen Trondheim og fylkets mange øvrige kommuner. Skal vi lykkes bør vi også se til FNs bærekraftsmål nummer 17: Samarbeid for å nå målene. Opplevelsesnæringen kan bidra til vekst langs kysten av Trøndelag. Det er en ambisjon vi bør være sammen om.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå