Raskere og bedre psykisk helsehjelp for barn og unge

Olemic Thommessen er integreringspolitisk talsmann for Høyre. Her sammen med Ingrid Skjøtskift, Høyres ordførerkandidat i Trondheim og Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant for Høyre. De besøkte Trondheim Turistforening og Røde Kors for å høre om deres frivillige arbeid. Frode Støre Bergrem er daglig leder i Trondheim Turistforening (rød genser).  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Selv om de fleste ungdommer har det godt i Norge, er det for mange som opplever psykiske problemer. Psykiske helseutfordringer starter ofte i det små. Press fra mange kanter og søvnproblemer kan utvikle seg til alvorlige psykiske plager som gjør at mange blir stående utenfor. For mange dropper ut av videregående, og for mange blir stående varig utenfor arbeidslivet. Det er krevende for den enkelte, og for samfunnet som helhet.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Hva hjelper det å rope på hjelp, hvis ingen svarer?

Høyre er enige med Adresseavisen som på lederplass (14. oktober) skriver at alle skal få god psykisk helsehjelp uansett hvor de bor. Derfor er Barneombudets rapport om psykisk helsevern for barn og unge viktig. Regjeringen skal bruke den til å få enda bedre tjenester til barn og unge. Frem til nå har Høyre i regjering sikret en vekst på nærmere 2 500 årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid fra 2016 til 2019. Det har blitt gitt over 1,3 milliarder kroner mer til helsestasjon og skolehelsetjenesten siden 2013. Regjeringen har stilt krav om at kommunene skal ha psykologkompetanse. Alt dette bidrar til å gi barn og unge bedre hjelp. Selv om mye er gjort for å gi bedre behandling, er det mye som gjenstår.

For det første må unge få mer sømløse forløp. Altfor mange opplever å bli kasteballer i systemet. Derfor innfører vi pakkeforløp. Det betyr at pasienten skal få vite hva som skal skje, når det skal skje og hvem som har ansvaret. Hver pasient skal ha en koordinator som skal være pasientens og pårørendes kontaktperson. For det andre må staten og kommunene snakke bedre sammen. Pasienter skal ikke ramle mellom to stoler fordi sykehuset og kommunen ikke snakker godt nok sammen. Derfor har etablerer vi helsefellesskap, som skal sikre at ulike nivåer samarbeider bedre.

For det tredje må vi erkjenne at barn og unge som sliter er forskjellige. Fritt behandlingsvalg gir mulighet for barn og unge som sliter psykisk å velge det behandlingstilbudet som passer best for seg. Noen forteller at denne valgmuligheten betyr forskjell på liv og død for de. Arbeiderpartiet har gjort det til sin kampsak å fjerne denne valgfriheten, som vil bety redusert kapasitet.

LES OGSÅ: Når mye står på spill

For det fjerde må vi få ned ventetidene. Ventetidene i spesialisthelsetjenesten for barn og unge innenfor psykiatri har nasjonalt gått ned med åtte dager siden 2013. En uke betyr mye når du sliter, men det er ikke nok. Derfor må vi ta i bruk de tilbudene som finnes, for dem som trenger det. Vår felles arbeidsinnsats er det som betaler for vår felles velferd. Vi har ikke råd til at barn og unge skal falle utenfor arbeid og utdanning på grunn av psykiske helseutfordringer. Arbeidet for å løfte barn og unges psykiske helse må fortsette, ikke reverseres.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå