Fremtidsfullmakt: Vi føler oss likevel ikke helt trygge

Flere klager på at det er vanskelig å nå fram hos Fylkesmannen for å få hjelp med fremtidsfullmakten.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Foranledningen for denne henvendelsen er at min ektefelle og jeg opprettet hver vår likelydende fremtidsfullmakt for et knapt år siden. Det er jo ikke vanskelig å lage en fremtidsfullmakt som tilfredsstiller vergemålslovens formelle krav, men vi som fullmaktsgivere vil lett kunne frykte for at når fullmakten senere blir sendt til fylkesmannen for stadfestelse, blir det funnet formelle feil i dokumentet slik at dette blir avvist. Da vil det være for sent å rette opp feilen fordi man da, etter sakens natur, ikke kan undertegne fullmakten.

LES OGSÅ: Husk å skrive fremtidsfullmakt mens det ennå er tid

I et avisinnlegg i Adresseavisen for noen dager siden leste vi om en som fikk stadfestelsen avvist av fylkesmannen på grunn av en detalj om angivelse av tidspunktet for når fremtidsfullmakten skulle tre i kraft. I min ektefelles – og min fremtidsfullmakt har vi begge brukt formuleringen: «Fullmakten trer i kraft hvis og når min tilstand skulle bli som beskrevet i vergemålslovens § 78». Jeg ringte deretter til fylkesmannen i Trøndelag og spurte om vår formulering ville blitt godtatt, noe som ble bekreftet i telefonen.

Vi føler oss likevel ikke helt trygge. Forhåpentligvis vil det ikke være aktuelt å stadfeste en fullmakt før om mange år, det kan da ligge en betydelig skjønnsmessig vurdering og det kan lett bli behandlet av en annen saksbehandler med et annet syn enn det vi fikk opplyst i telefonen i dag. Derfor er det nødvendig med en form for foreløpig stadfestelse like etter at fullmakten er undertegnet, slik at dokumentet da kan rettes opp ved mangler, og der den endelige stadfestelsen gjøres etter at tilstanden har blitt som beskrevet i vergemålslovens § 78.

LES OGSÅ: Ikke la staten overprøve mors valg

Det er selvfølgelig mange formelle måter dette problemet kan løses på, fra en liten justering av lovteksten til en forskrift eller simpelt hen til å få fylkesmennene til å forhåndsvurdere formuleringene i fremtidsfullmakten. Det ville være fint om dette kan løses på en tilfredsstillende måte.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå