Profitører og pengesterke investorer fråtser i utleiemarkedet

Innleggsforfatteren støter Erling Moe som vil ha inn en bestemmelse i kommuneplanen slik at kommunen kan avslå søknader om oppdeling av boliger til hybler blant annet på Møllenberg.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Det er skuffende å lese hvordan utleiemarkedet ble debattert i formannskapet, omtalt i artikkel i Adresseavisen lørdag den 10. oktober. Et initiativ fra Erling Moe fikk nei fra alle de andre partiene om seksjonering av kommunale boliger før salg. Begrunnelsen var forskjellig fra de respektive partiene, men synliggjør et manglende engasjement i hvordan utleiemarkedet virker. Dette på tross av det engasjementet som Trondheims befolkning har vist siden årtusenskiftet.

LES OGSÅ: Frykter at kommunen forårsaker enda mer hyblifisering på Bakklandet

Det er et tydelig avvik mellom det velgere forventer og det de utvalgte ser seg i stand til å yte! I dette vakuumet fråtser profitører og pengesterke investorer. Det blir til stadighet vist til at vi som politikere kan intet gjøre fordivi må forholde oss til PBL (plan- og bygningsloven). Det må en endring til i PBL sier Roar Aas. Burde ikke Ap ha initiert en oppdatering av PBL når den i sin nåværende form er et angivelig hinder for å gi politikerne et handlingsrom – hvis de da ønsker det? Hadde de gått inn i forarbeidene til PBL, ville de ha funnet at forholdene på boligmarkedet har endret seg vesentlig etter at fortetningspolitikken fikk sin oppblomstring!

LES OGSÅ: Bygger om Møllenberg-gårder til bokollektiv, men sier han ikke hyblifiserer

Mona Berger trakk frem boplikt som en løsning, men dessverre utenfor det kommunen gis anledning til; kommunaldirektørens påstand. Jeg håper at Mona Berger realiserer tanken med å ta det til Stortinget for en lovendring. Hvorfor er ikke det blitt gjort tidligere, problemstillingen er gammel. De øvrige partiene hadde tydeligvis ikke noen konstruktive tanker! Ifølge Harald Eia er demokratiets svøpe at «ting tar tid – veldig lang tid».

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Ola Blokkum 

Ola Blokkum 

På forsiden nå