Skolene må få økt kunnskapen om samiske forhold

Samiske temaer skal være en del av undervisningen gjennom hele året, og skal inkluderes i undervisning der de naturlig passer inn, skriver innleggsforfatteren. Her fra Røros vgs (arkivfoto).  Foto: Geir Tønset (Arkiv)

Saken oppdateres.

Denne uken (uke 43) er samisk språkuke (Gïelevåkhoe) over hele landet. I Trøndelag bor vi i Sør-Sápmi, det sørsamiske området, og det samiske språket som tilhører dette området er Åarjelsaemien (sørsamisk).

Samisk språkuke har som mål å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Det er flere mennesker i den samiske befolkningen som tar språkkurs eller arbeider med å ta tilbake språket som forfedrene deres mistet på grunn av fornorskingspolitikken. Samisk språkuke er en viktig markering av språkrevitaliseringen.

Samisk språk: Det er viktig å huske på at samisk innhold i skolen ikke skal begrenses til noen spesielle uker eller datoer, som språkuken eller 6. februar, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Kjell A. Olsen (Arkiv)

Men samisk språkuken handler ikke kun om dette. Denne uken skal de samiske språkene høres og brukes overalt. Private og offentlige organisasjoner oppfordres av Sametinget til å gjøre de samiske språkene synlige. Rundt om i landet holdes arrangementer og aktiviteter for å feire de samiske språkene. Det finnes også aktiviteter online, som den samiske ungdomsorganisasjonen Noerehs Instagram-konkurranse, der deltagerne legger ut bilder sammen med sine favorittord på samiske språk.

Utdanningsforbundet i Trøndelag har sendt ut plakater til lokallagene med noen enkle sørsamiske ord for å øke skolenes bevissthet om språkuken og det sørsamiske språket. Dette er et viktig bidrag til et økt fokus på sørsamisk kultur og språk på skoler i Trøndelag som forhåpentligvis skal videreutvikles i årene framover.

LES OGSÅ: Trenger bedre forståelse for samiske interesser

Skolene er nødt til å få økt kunnskapen om samiske forhold – især med innføringen av den nye læreplanen, som krever at elevene skal få innsikt i «samfunnets språklig mangfold» og «mangfold og variasjon innenfor samisk kultur og samfunnsliv». Det står videre at «gjennom opplæringen skal elevene få innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter» og at «urfolksperspektivet er en del av elevenes demokratiopplæring» (utdrag fra overordnet del av den nye læreplanen, innført gradvis fra høsten 2020).

Alle skolene i Norge, om de ligger i Sápmi eller ikke, og uansett om de har samiske elever eller ikke, er pålagt å følge den nasjonale læreplanen, og samisk språkuke og aktivitetene som tilbys denne uken kan gi en inngang til temaene som skal dekkes i læreplanen.

Likevel er det viktig å huske på at samisk innhold i skolen ikke skal begrenses til noen spesielle uker eller datoer, som språkuken eller 6. februar. Aktivitetene i forbindelse med disse datoene burde ses som et utgangspunkt og ikke sluttmål i opplæringen. Samiske temaer skal være en del av undervisningen gjennom hele året, og skal inkluderes i undervisning der de naturlig passer inn.

LES OGSÅ LEDEREN: Sørsamisk kultur må bli mer synlig i byen

Jeg er så heldig å få oppleve samisk språkuke 2020 på Røros. Her koordinerer Aajege sørsamisk språk- og kultursenter en feiring av språkuken med forskjellige aktiviteter for barn og voksne i samarbeid med kommunen og andre lokale bedrifter og institusjoner.

Uken begynte allerede i helgen som var, med Åarjelsaemien teater og Nordland teaters produksjon av Giedtine – Hvem eier vinden? Denne forestillingen handler om konfliktene rundt utbygging av vindkraftverk. På lørdag var det joikeverksted med Ozas, to meget talentfulle søstre som også holdt en minneverdig konsert lørdag kveld. Utover uka er det blant annet planlagt flere foredrag, film og quiz. På skolene og museene er det tilbud om mini-språkkurs og elevene på skolen har laget podkast på sørsamisk. Hele programmet ligger på Aajeges hjemmeside.

Jeg ville avslutte med å oppfordre leserne til å bruke noen sørsamiske uttrykk for å markere samisk språkuke denne uken:

  • Buerie biejjie – God dag
  • Buerie båeteme – Velkommen
  • Guktie datnine? – Hvordan er med deg?
  • Mannine hijven – Med meg er det bra

Om noen lurer på uttalen, kan det finnes flere plasser online, som på gratisappene Gïelese og Saemesth! (som også har andre samiske språk).

LES OGSÅ: Endelig nytt sørsamisk kultursenter i Snåsa

På forsiden nå