Streik i teatrene?

Det burde være en selvfølge at kvinner og menn som har lik lønn og like lang fartstid i arbeidslivet får lik pensjon, men dette er ikke tilfellet i dag, skriver Mikael Gullikstad.  Foto: Håvard Haugseth Jensen (arkiv)

Saken oppdateres.

Lønnsforhandlingene i teatersektoren har siste forhandling før eventuell mekling 21. oktober. Partene står langt fra hverandre som det heter, og hovedproblemet er ny tjenestepensjonsordning. Fagforbundet Teater og Scene ønsker en hybrid pensjonsordning med lik utbetaling for kvinner og menn som varer livet ut. Streik er det siste vi ønsker i en tid med pandemi og et presset kulturliv.

Enige i prinsippet, men ikke i praksis. Fagforbundet og Spekter står på hver sin side i debatten om hvordan framtidas pensjonsordning skal være. Saken var oppe var i lønnsoppgjøret i 2016. Ytelsespensjonsordingen hadde regnskapsregler som var utfordrende for teatrenes økonomi.

Partene var da enige om å avtale en ny ordning, med andre regler. Man var også enige om at en ny ordning skulle gi pensjon livet ut og gi like høy pensjon for kvinner som for menn. Striden stod om man skulle velge innskuddspensjon eller den forholdsvis nye ordningen, kalt hybridpensjon som den nye tjenestepensjonsordningen.

Dette burde ikke være vanskelig. Derfor vil jeg utfordre styreleder og ledelsen ved Trøndelag Teater til å ta saken opp med sin arbeidsgiverorganisasjon Spekter. Hvorfor skal kvinner få en dårligere pensjon enn menn for likt arbeid? Hybrid pensjon er etablert ved Trondheim Symfoniorkester og vi håper styreleder ved Trøndelag Teater og tidligere direktør ved Trondheim Symfoniorkester kan utfordre Spekter på hvorfor de er skeptiske til en hybrid pensjonsordning som gir livslang og lik pensjon for kvinner og menn.

LES OGSÅ: Trekk tilbake permitteringsvarslene ved Trøndelag teater

Likestilling. I privat sektor er det bare hybridpensjonen som kan sikre en livsvarig og kjønnsnøytral tjenestepensjonsordning, derfor var valget enkelt for oss den gang og er det nå. Det burde være en selvfølge at kvinner og menn som har lik lønn og like lang fartstid i arbeidslivet får lik pensjon, men dette er ikke tilfellet i dag.

Siden kvinner lever lenger enn menn vil de måtte leve lenger med bare folketrygden sin og kommer dårligere ut når man ser pensjoniståra under ett. Derfor er kravet om en pensjonsordning som varer livet ut et likestillingskrav.

Vi mener at kultursektoren har lange og stolte tradisjoner knyttet til fordeling, verdispørsmål og likestilling, og mener at arbeidsgiverne nå har muligheten til å vise at man faktisk setter handling bak ord.

LES OGSÅ: Delvis permittert teater-direktør svarer LO-Denstad: Å sikre teateret for fremtiden

Stor ulikhet for kvinner og menn. Det er ikke vekslepenger det forhandles om, siden kvinner lever lengre enn menn i gjennomsnitt gir dagens ordning kvinner gjennomsnittlig 385 000 kroner mindre i pensjon enn menn. (Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag i Dagbladet 22.09.20)

Hybridpensjonsløsningen er en innskuddsbasert ordning, med den forskjellen at arbeidsgiver betaler en litt høyere premie i hybriden for å dekke opp for at kvinnene lever lenger. Dette er den nye ordningen for barnehageansatte i Private barnehagers landsforbund, PBL, som har avtalt en tilsvarende ordning for sine om lag 30 000 ansatte.

LES OGSÅ: Takk til deg som streiket

Det er fullt ut forståelig at arbeidsgiverne vil vite hva regningen kommer på før de avtaler en ny pensjonsordning. Det er nettopp dette vi forsøker å løse i de pågående forhandlingene. Finner vi ikke en løsning, så er faren stor for at vi til slutt sitter med en streik i kultursektoren.

Fagforbundet Teater og Scene forstår ikke hvorfor det skal være så vanskelig å bli enige, så lenge vi er enige om hvilke kvaliteter ordningen skal ha og det bare finnes en ordning i privat sektor som oppfyller dette kravet.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå