Vi ønsker mer i pensjoner, Helland!

Sivert Bjørnstad.  Foto: Terje Visnes

Saken oppdateres.

Ap-veteran Kjell Helland spør hvorfor vi i FrP ikke støttet et forslag om pensjoner fra Jonas Gahr Støre nylig. Helland skriver at Støres forslag går ut på at man går bort fra trekket på 0,75 prosent (underreguleringen), og i stedet legger opp til at pensjonsoppgjørene skal bygge på gjennomsnittet av pris og lønn. Det er ikke helt riktig.

Støres forslag ville ikke ha ført til en eneste krone ekstra i pensjon for landets pensjonister. Det ville riktignok ha ført til noe større utbetaling i år med lav lønnsvekst, men også noe mindre utbetaling i år med høy lønnsvekst. Slik ville pensjonistene over tid ha kommet nøyaktig likt ut som i dag. Det mener vi i FrP er en dårlig løsning! Derfor stemte vi heller for at «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å fjerne underreguleringen av pensjonene».

LES OGSÅ: Minstepensjonen må økes til EUs fattigdomsgrense

Det ville ført til økte pensjoner hvert eneste år for landet pensjonister. Dessverre stemte Arbeiderpartiet imot dette. Jeg foreslår at Helland, i stedet for å rette skytset mot oss, tar opp telefonen, ringer til Jonas Gahr Støre og sine stortingsrepresentanter fra Trøndelag Ap og spør hvorfor ikke de støttet dette gode forslaget. Det ville virkelig ha ført til høyere pensjoner, i motsetning til Støres forslag.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå