Det må bli enklere å skaffe familien en fremtidsfullmakt

Historien til de to brødrene som mistet råderetten over foreldrenes eiendom fordi Fylkesmannen ikke godkjente fremtidsfullmakten, engasjerte mange lesere.   Foto: Faksimile Adresseavisen

Saken oppdateres.

Mange familier opplever at foreldre ikke lenger klarer å ta vare på egen økonomi på grunn av sviktende helse. Det kan være vanlige gjøremål som å betale regninger eller kjøpe gaver, men det kan også å dreie seg om salg av bolig og følge opp investeringer. Da er det viktig at de som opptrer på vegne av en helsemessig redusert mor eller far, har den nødvendige fullmakten til å ivareta deres interesser. Det krever at de har fått godkjent en fremtidsfullmakt av Fylkesmannen. Dessverre har ikke staten gjort det spesielt lett for dem som skal skrive en slik fullmakt. Fylkesmannen må derfor sørge for å gjøre det langt enklere å sikre at familier selv kan oppfylle foreldrenes ønsker og behov.

Adresseavisen har i det siste fått flere debattinnlegg fra pårørende som synes det er vanskelig å forstå hvordan en slik fremtidsfullmakt skal skrives. Noen har ikke fått godkjent fullmakten på grunn av feil eller mangler i søknaden, og de har ikke fått anledning til å påklage og rette opp feilene. Det oppleves som at «bordet fanger», og at Fylkesmannen ikke gjør nok for at familien selv skal få styre over foreldrenes eiendom og økonomi. Dermed overtar staten som verge og kontrollen over økonomien så lenge de lever. Det kan båndlegge store verdier, ofte i strid med hva foreldrene selv ønsker. Det kan ikke være formålet med en slik fullmaktsordning.

LES OGSÅ: Ikke la staten ta fra barna retten til foreldrenes eiendom

De fleste bør sørge for å skrive en fremtidsfullmakt i god tid før foreldrene risikerer å få så redusert helse at de ikke lenger forstår sitt eget beste. En fremtidsfullmakt er et viktig redskap for å sikre at forvaltningen av foreldrenes økonomi skjer slik foreldrene ønsker, og at dette gjøres av personer de stoler på. Det kan ikke være noe mål for noen at dette må overlates til staten. På Fylkesmannens nettside er det gode tips om hva en slik fullmakt bør inneholde. Problemet er at den er skrevet byråkratisk og med bruk av «bør» og anbefalinger. Mange som skal skrive en slik fullmakt, er vanlige mennesker uten juridisk kompetanse. Det er uhørt dersom folk må bruke kostbar advokathjelp for å sikre at alt blir gjort rett.

LES OGSÅ: 3500 har verge i Trøndelag. Slik er reglene

Om lag 3500 voksne er satt under vergemål i Trøndelag. Fylkesmannen har ansatt rundt 25 personer som følger opp de statlig kontrollerte vergene. Når mange nå sliter med å forstå hvordan en fremtidsfullmakt skal være, bør Fylkesmannen bruke noen av de 25 til å informere og svare på spørsmål fra pårørende.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå