Manglende klagerett på Fylkesmannens vedtak

Saken oppdateres.

Ordet fritt-innlegget 15. oktober «Mammas ønsker» virker på flere måter merkelig. Flere har allerede kommentert det urimelige i selve avgjørelsen; det at tidfestelsen for når fremtidsfullmakten skulle tre i kraft, ikke var presist nok formulert.

LES OGSÅ: Husk å skrive fremtidsfullmakt mens det ennå er tid

I innlegget «Mammas ønsker» refereres det til Fylkesmannens uttalelse om at «enkeltvedtak ikke kan påklages og at saken var avsluttet hos Fylkesmannen». Jeg er ikke jurist, men tillater meg å hevde at denne uttalelsen virker høyst merkverdig. Fylkesmannen definerer selv underkjennelsen av fremtidsfullmakten som et enkeltvedtak. Da er det ifølge Forvaltningsloven § 28 klagerett for de(n) som er part i saken. Dersom det er andre forhold som innebærer at det etter Fylkesmannens mening ikke er klagerett i saken, kan det ikke gis som begrunnelse at det ikke er klagerett på et enkeltvedtak!

LES OGSÅ: Dersom andre kan unngå å havne i vår situasjon, er hensikten med debattinnlegget oppnådd

Klagen stiles klageinstansen, i dette tilfelle Statens sivilrettsforvaltning, men sendes via den som avslo søknaden. Fylkesmannen skal da videresende klagen til klageinstansen, som behandler klagen. Og det er klageinstansens avgjørelse som ikke kan påklages. Slik denne saken fremstilles i ordet fritt-innlegget, virker det som at Fylkesmannens saksbehandler ikke har satt seg inn i Forvaltningslovens bestemmelser. Det er høyst besynderlig. Er det noen som bør kjenne dette lovverket til fingerspissene, er det nettopp en instans som Fylkesmannen!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå