En trygg oppvekst i Trondheim?

Til alle politikere med hjerte for barn: Ikke kutt i Barne- og familietjenesten! Bildet viser ordfører Rita Ottervik og kommunaldirektør Camilla Trud Nereid.  Foto: terje svaan

Saken oppdateres.

NB: Vi vil presisere at vi uttaler oss som privatpersoner som jobber i Familietiltak i Trondheim kommune, og at dette ikke er kommunens formelle mening.

Tirsdag var alle ansatte i kommunens Barne- og familietjeneste innkalt til et digitalt allmøte. Vi ble presentert kommuneledelsens forslag til nedskjæringer og tjenesteavvikling.

I dag er vi mange ansatte som har stor bekymring for framtiden til de barna og familiene vi til vanlig hjelper. Familietiltakene på bydelene skal avvikles. Ansatte vil bli spredt på andre avdelinger noe som igjen innebærer en splittelse av et sterkt tverrfaglig miljø.

Det skal kuttes i Helse- og habiliteringsteamene, det skal kuttes i administrasjonen vår og det skal ikke lengre jobbes for bemanningsnorm i barnevernet på tre av fire bydeler.

LES OGSÅ: Vær den personen som ser det barnet

I desperasjon etter å kutte i koronarammede budsjetter, kan det virke som om den kommunale ledelsen vår har glemt både kostnadene og omkostningene ved å iverksette nok en stor omorganisering av BFT.

I kommunen snakker vi om medvirkning og relasjonell kapasitet. Hvorfor har ikke våre barn og familier, vi ansatte, våre avdelingsledere og tillitsvalgte blitt hørt i prosessen fram mot disse drastiske kuttforslagene?

Vi har i Trondheim vært stolte av å ha et tiltaksapparat for barn og ungdom som har favnet bredt og hjulpet mange. Vi har et barnevern som strever med ressursmangel, stor turnover og vi har vonde eksempler på hvor ille det kan gå når barnevernet ikke strekker til. BFT består av engasjerte og kompetente fagfolk som hver dag strekker seg for at barn skal få rett hjelp til rett tid. Det er barn med utfordringer innenfor psykisk og fysisk helse, sosialt og faglig. Utfordringene viser seg i skole og barnehage. Det er også barn som ikke får den omsorgen og tryggheten de trenger hjemme.

Vi har ikke nok folk og nok tid til å hjelpe alle de barna som av ulike årsaker trenger ekstra oppfølging og tiltak. Kjære kommuneledelse og politikere med hjerte for byens barn: Vi får ikke mer tid av å kutte stillinger og ressurser i BFT!

LES OGSÅ: Hurra! Vi får 76 øre mer i timen!

I Familietiltak jobber vi både etter helselovgivning og barnevernsloven. Vi er stolte av vår unike tverrfaglige kompetanse. Vi jobber på individnivå med barn, ungdom og foreldre. Vi jobber systematisk med nettverk. Vi jobber med grupper for både barn og foreldre og vi jobber på systemnivå med støtte til barnehager, skoler og helsestasjon. Vi samarbeider med hjelpeapparatet for voksne for å gi familiene helhetlig hjelp. Vi har akutteam for å forebygge akuttplasseringer etter lov om barnevern. Vi er med og skaper helhet og kontinuitet for de barna som har behov som endrer seg underveis. Vi inngår i mange faste strukturer og team hvor vår brede kompetanse og lange erfaring kommer til nytte. Det er allerede foretatt store nedskjæringer i oppvekstsektoren. Å kutte i Barne- og familietjenesten vil svekke tilbudet ytterligere til barn og barnefamilier i Trondheim.

Vær så snill å ikke fjern alt det faglige vi har bygd opp! Da må alt bygges opp fra grunnen av, på nytt.

Heldigvis er ingen av de framlagte kuttforslagene politisk behandlet og vedtatt ennå. Det er fortsatt tid til å høre de som kjenner denne hverdagen. Spør barna og de voksne rundt dem. Kommuneledelse; kom på besøk til oss og møt barna sammen med oss! Gjør en grundig utredning av hva som fungerer og hva som kan forbedres. Vi er endringsvillige. Men ikke ras alt vi har bygd opp for så å oppdage at det var en del som burde fått stå. Barna vi jobber med og for trenger fleksible kompetente tjenester som ser akkurat deres behov. Gode fagmiljø vokser ikke opp fra en budsjettvår til en budsjetthøst. Vi er redd kompetansen raskt vil forsvinne ut av kommunen.

Til alle politikere med hjerte for barn: Ikke kutt i Barne- og familietjenesten! Vi får stadig flere barn i byen vår, vi trenger mer ressurser i årene som kommer, ikke mindre!

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå