Del foreldrepermisjonen i to

Hvis mor eller far ikke vil ta sin halvpart, mister de denne  halve permisjonen, skriver innleggsforfatteren.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Det er per dags dato slik at det er bare mor som har rett på «fødselspermisjon». Det er mors lønn som ligger til grunn for «utbetalingen» av permisjonen. Far kan bare overta deler av mors permisjon. Far har ingen selvstendig opptjeningsrett på permisjon. Hvis man er opptatt av full likestilling, bør man gjøre følgende: Del permisjonen i to like store deler. Far får en halvpart av permisjonen, basert på egen lønn og egen opptjeningstid. Mor får det samme.

LES OGSÅ: Mer frihet gir dessverre mindre likestilling

Hvis mor eller far ikke vil ta sin halvpart, mister de denne halve permisjonen. Det man oppnår ved dette tiltaket, vil være enkel; full likestilling! Bieffekter av en slik ordning vil være når en ung mann søker jobb hos arbeidsgiver, vil arbeidsgiver tenke; en ung mann kan bli «gravid» snart, og bli borte et halvt år fra arbeidsplassen. Flere kvinner vil kunne få flere jobber å velge blant, fordi flere unge menn blir «gravide». Hvilket politisk parti tar opp hansken?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå