Hegn om et godt internasjonalt skoletilbud

- Det internasjonale skoletilbudet er fundamentalt for byens attraktivitet, skriver NTNUs prorektor Toril Nagelhus Hernes og adm. direktør Berit Rian i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Trondheim international school kan bli lagt ned. det reagerer innkleggsforfatterne på.  Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

FoU-miljø som NTNU, Sintef og St. Olavs hospital, og en lang rekke kunnskapsintensive arbeidsplasser i næringslivet, trenger dyktige mennesker som velger å flytte til Trondheim for kortere eller lengre tid. Mange kommer fra utlandet, flere kommer også flyttende med familie.

LES OGSÅ: Vil starte Trondheims første offentlige, internasjonale skoletilbud

Det er avgjørende for å kunne tiltrekke oss ettertraktet kompetanse at vi kan ønske velkommen til en attraktiv region. Været er kanskje ikke like godt bestandig, og kostnadsnivået kan oppleves høyt for noen. På plussiden vet vi at mange setter pris på god lønn, nærhet til naturen, et godt helsetilbud, trygge og interessante arbeidsplasser og miljø. Å være en attraktiv region handler også om at vi har moderne og velfungerende infrastruktur og kommunikasjoner med omverden, varierte boligområder for alle livsfaser, gode skoler og barnehager.

LES OGSÅ: Kalvskinnet skole bør gjenåpnes

Nå opplever vi at ett av disse spesielle fortrinnene som gjør regionen attraktiv for utenlandske medarbeidere, settes i spill i Trondheim bystyre. Det signaliseres et ønske om å gjenåpne det kommunale skoletilbudet på Kalvskinnet skole. I utgangspunktet er vi enige i at et styrket skoletilbud i Midtbyen vil kunne være positivt for byens attraktivitet. Konsekvensen av det politiske initiativet er imidlertid at ett av byens to internasjonale skoletilbud, Birralee International School, som ble etablert på Kalvskinnet i 1978, står i fare for å bli presset ut av Kalvskinnet skole, der de er samlokalisert med Birralee International Kindergarten på en lang leiekontrakt.

Les også: En fattigere by uten et godt internasjonalt skoletilbud

Vi utfordrer derfor Trondheim bystyre til å legge frem en helhetlig plan som gjør fremtiden trygg og forutsigbar for 281 skoleelever fra 51 nasjoner, 55 barnehagebarn, over 60 ansatte – og alle familiene som har tilknytning til Birralee. Målsettingen om at Trondheim skal ha et godt internasjonalt skole- og barnehagetilbud, bør være godt forankret både i rådhuset, i næringslivet og i FoU-miljøene våre.

May-Britt Moser skrev i en kommentar på Facebook da nyheten ble kjent, at «Birralee er superviktig for byen vår, og på Kavli Instituttet er vi avhengige av diversitet. Dyktige utenlandske forskere trenger Birralee. De kan ha familie og reiser ofte videre. Da blir tilbud om internasjonal skole ofte avgjørende om de tar imot tilbud om å jobbe hos oss.» Tilsvarende gjelder for mange av NTNUs og Sintefs forskningsmiljøer – vi trenger internasjonale medarbeidere for å utvikle forsknings- og innovasjonsaktiviteten fremover. Det samme gjelder for mange bedrifter som er avhengige av utenlandsk arbeidskraft. For at byen skal være attraktiv, må Trondheim hegne om Birralee og heller bidra til at det flerspråklige skole- og barnehagetilbudet utvikles, ikke avvikles.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå