Kommunen styrker barnevernet og det helsefremmende arbeidet for barn og unge

Det er ikke korrekt at opptrappingsplanen for barnevernet er skrinlagt, slik det påstås i et leserinnlegg i Adresseavisen, skriver Camilla Trud Nereid og Thomas Mjølhus i dette innlegget.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

To innlegg i Adresseavisen sist uke uttrykker henholdsvis bekymring for at barnevernet flytter for få barn, og for foreslåtte endringer som berører avdelingen Familietiltak i barne- og familietjenesten (BFT). Innleggene berører sentrale utfordringer for barnevernet og det forebyggende arbeidet. Endringsforslagene innebærer ikke reduksjon i tilbudene til barn, unge og familier. Ønsket er at kompetansen som er utviklet i Familietiltaket, skal flyttes nærmere barna og organiseres som et tiltaksteam i barnevernet og i helsetjenestene.

LES INNLEGGENE SOM KOMMUNEN SVARER PÅ:

Barnevernet får kritikk for både å flytte barn ut av hjemmet og for å handle for sent. Vurderinger og beslutninger som fremstår som barnets beste, kan vise seg som uriktige når det har gått en tid. I kommunens barnevernstrategi er et av målene at de barna som trenger annet bosted, skal identifiseres tidlig og få hjelp etter høye faglige og etiske standarder, og unngå gjentatte flyttinger i oppveksten.

Et annet mål er at flere barn skal vokse opp sammen med sine foreldre, gå på sin hjemskole og bo i sitt nærmiljø. Det betyr at barnevernet både skal bidra slik at barn får det godt nok hjemme, og samtidig flytte de barna som trenger en ny omsorgssituasjon. Grenseoppgangene her er vanskelige, og krever godt samarbeid i barne- og familietjenesten, med foreldre og med barnet selv.

LES OGSÅ: Kommunen er i ferd med å rasere et fungerende hjelpetiltak

Helsefremmende og forebyggende tjenester i dagens barne- og familietjeneste arbeider helsefaglige og sosialfaglige ansatte side om side i samme tiltaksavdeling. Familietiltak har bidratt til økt kvalitet i tjenestene, og utgjør en forskjell for mange barn og familier, barnehager og skoler. Over tid har det likevel blitt pekt på at alvorlige hendelser, gjerne med akutte innslag, prioriteres på bekostning av forebyggende tiltak. Mange familier og barn må også vente lenge på hjelp.

Skoler, barnehager og familier gir tilbakemeldinger om at kompetansen kan oppleves som for langt unna, og at hjelpen ikke er godt nok koordinert mellom avdelingene i BFT. Administrasjonen ønsker å gjøre kompetansen i Familietiltaket kan mer tilgjengelig og mindre stigmatiserende ved en tilknytning til universelle helsetjenestene. Det vil gjøre at hjelpen gis der alle er, fremfor at det henvises til der «noen» er.

Bystyret har vedtatt at det forebyggende arbeidet og barneverntjenesten skal styrkes i årene som kommer. Dette følges også opp kommunedirektørens forslag til i handlings- og økonomiplan 2021-2024. Der vil det vises til videre opptrapping både i helsestasjonen og i barnevernet. Det er altså ikke korrekt at opptrappingsplanen for barnevernet er skrinlagt, jfr. påstanden i et av leserinnleggene. Ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud er invitert til å delta for å sikre de forbedringene vi ønsker for barn, unge og familiene.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå