Lærerne har oppskriften, men feil ingredienser

Gi lærerne tid, rom og nødvendige ressurser til å klare å gjøre en best mulig jobb, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Illustrasjonsfot, NTB /Scanpix

Saken oppdateres.

Jeg er lærer. Hvor herlig hadde det ikke vært om jeg klarer å oppfylle kriteriene i fagfornyelsen. Landets elever møtte i høst nytt innhold i skolen. Nye læreplaner i alle fag, også kalt fagfornyelsen, er den største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet for 14 år siden. Læreplanene inneholder «oppskriften» på hva elevene skal lære i de ulike fagene. Problemet er bare at lærerne ikke rår over alle «ingrediensene» og kanskje til og med har feil ingredienser.

LES OGSÅ: Mye står på spill når lærerutdanningene underfinansieres

Skolen har vært for ensidig opptatt av de teoretiske fagene som matte, skriving og lesing. Lek, kreativitet og praktiske og estetiske fag har sakket akterut. Derfor er det gledelig at de nye læreplanene skal gi elevene et bedre grunnlag for å reflektere, være skapende, utforskende og kreative – på alle trinn, fra barnehage til videregående. Fagene blir også mer praktiske, og på de laveste trinnene er leken vektlagt. Hurra!

Så var det dette med ressurser. Hverdagen til én «ordinær» lærer består av vel 20 elever i klasserommet, deriblant elever som alle har sine egne behov. Hvor herlig hadde det ikke vært om jeg hadde hatt bare én person til i rommet, for å kunne klare å tilrettelegge for mer lek og kreativitet, med det som trengs av utstyr. Jeg ønsker at elevene får lære med varierte og ulike metoder og på sine egne læringsmåter, slik læreplanene legger opp til. Men da må vi ha flere ressurser inn i skolen, også flere rom til elevene.

LES OGSÅ: Noor Latif (19) kom gjennom nåløyet: Disse studiene er vanskeligst å komme inn på

Jeg hører ofte, at «dette klarer du». Du «justerer bare litt på opplegget, så er du i mål». Men jeg er «bare» en lærer, og sitter ikke stille i båten og ser at mine elever ikke får den undervisningen de har krav på – ifølge fagfornyelsen. Hvor herlig hadde det ikke vært om jeg som lærer hadde rukket å se alle elevene i løpet av dagen, og ikke minst dekket alle deres behov.

Så var det dette med kompetanse. Jeg er allmennlærer, og har ikke den kompetansen i de praktiske og estetiske fagene som kreves for å nå de nye målene i fagfornyelsen. Hvor herlig hadde det ikke vært om elevene fikk den undervisningen de har krav på i fagene kunst og håndverk, mat og helse, kroppsøving og musikk. Da hadde de fått oppleve den gleden og mestringen da har krav på, og ikke minst lysten på å lære mer.

LES OGSÅ: Over tusen kjempet om kun 20 studieplasser: - Jeg ble nervøs da jeg så hvor mange søkere det var

Gi meg en medlærer som har denne kompetansen, eller gi meg kompetansen som kreves. I dagens lærerutdanning er det imidlertid lite fokus på bruken av praktiske ferdigheter inn i alle fagene. Utfordringen til lærerutdanningen er å oppdatere seg i forhold til de nye læreplanene. Hva betyr de fine ordene i fagfornyelsen da?

Skal leken få den plassen den fortjener i skolen, må testhysteriet til livs. All testingen er med på å ensrette undervisningen og stresser elevene i negativ forstand. Nasjonale prøver og annen testing som fører til rangering må avvikles, slik at elevene i større grad kan konsentrere seg om nettopp leken. Lærerne vet hva elevene behersker. Dropp testene, og har ha tillit til at vi som står i klasserommet, formidler dette videre.

Hvor herlig hadde det ikke vært å se gleden i elevenes øyne der deres lyst og nysgjerrighet til å finne ut mer overskygger alt annet. Gi lærerne tid, rom og nødvendige ressurser til å klare akkurat det.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå