Debatt:

Regjeringen styrker tilbudet ved livets slutt

Vi er glade for å Lukas Stiftelsen bidrar til dette, og håper de fortsetter sitt viktige arbeid, skriver statsekretæren.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Regjeringen styrker tilbudet til personer som trenger lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Et av tiltakene for å styrke tilbudet er en tilskuddsordning for lindrende enheter. Adresseavisen skriver på lederplass 26. oktober at Lukas Stiftelsen ble lovet femårig finansering fra denne tilskuddsordningen. Det er feil.

Statsbudsjettet vedtas av Stortinget for ett år av gangen. Dette gjelder også for midlene til tilskuddsordningen. Dette har både helse- og omsorgsministeren og jeg vært tydelig på i flere møter med Lukas Stiftelsen. Det fremgår også klart av tilskuddsreglementet.

LES LEDEREN: Uholdbart å legge ned tilbud til døende

Adresseavisen skriver videre at Lukas Stiftelsen først i juli 2020 fikk beskjed om at tilskuddet de mottok i 2019 ville bli søkbart i 2020. Det er også feil.

I statsbudsjettet for 2020, som ble lagt fram i oktober 2019, ble det kjent at regjeringen foreslo at tilskuddet skulle bli søkbart. Det betyr at Lukas Stiftelsen allerede for ett år siden fikk kjennskap til dette. Årsaken til endringen er at regjeringen ønsker å styrke både kvaliteten og mangfoldet i tilbudet ved livets slutt, og særlig prioritere barn og unge.

LES SAKEN: Døende pasienter har fått to uker på å komme seg ut

Lukas Stiftelsen mottok 21,3 millioner kroner av den totale rammen på 30 millioner kroner i 2020. For å sikre forutsigbarhet har regjeringen i statsbudsjettet presisert at aktører som allerede har etablert et tilbud skal prioriteres i videre søknadsprosesser.

Jeg forstår at Lukas Stiftelsen opplever sin situasjon som krevende. Samtidig må vi stille krav om en forsvarlig og realistisk budsjettplanlegging, og at nye prosjekter tilpasses de økonomiske rammene som er forespeilet.

Det er behov å styrke tilbudet til mennesker som trenger lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Vi er glade for å Lukas Stiftelsen bidrar til dette, og håper de fortsetter sitt viktige arbeid.

LES OGSÅ: Nytt tilbud for døende pasienter: - Vi kan lage ro rundt dagene

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå