Kommuner støtter ikke eget næringsliv

Burde ikke kommunen hatt mer fokus på et langsiktig mål om å skape flere arbeidsplasser og støtte opp under det lokale næringslivet? spør Jan Yttereng  Foto: Finn Walther

Saken oppdateres.

Man kan kanskje ikke si at det er likt over alt, men tar man Trondheim kommunes innkjøp av forbruksvarer som det åpenbart går mye av, som kaffe, da kan man neppe si at kommunens ordfører og administrasjon er spesielt fokusert på å støtte sine egne, lokale produsenter som betaler skatt og avgifter kommunen selv bruker til å betale utenforstående, gjerne utenlandskeide leverandører.

Man kan si at man farges litt av sitt eget virke. En liten del av eget daglige brød betales med inntekt fra salg av kaffebønner til kaffebrennerier som videreforedler dem. Men for egen del er dette mer en observasjon av fenomenet og mangel på forståelsen av hva det betyr når en kommune som Trondheim ikke støtter opp under eget næringsliv. Man kan kanskje være rimelig sikker på at dette gjelder mange for bransjer. For mange av kommunenes skattebetalere.

Anbud er jo liksom tingen i vår tid. Det er ment å spare innkjøpere for kostnader og å skape rettferdig konkurranse. Men er pris alt som betyr noe, og er det rettferdig?

Det aller meste av kommunenes skatteinntekter kommer i form av inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere. Så kanskje betyr det ingenting for en kommune om den de kjøper varer og tjenester fra noen som skatter til en annen kommune, eller til og med et annet land? Men det gjør jo det, for med en praksis som er lite solidarisk ovenfor skattebetalerne i egen kommune, så betyr jo det at kommunen vil få mindre inntekter. Når man så trekker ifra slik inntektsreduksjon, er da laveste anbudspris det kommunene er mest tjent med?

LES OGSÅ: Bussjåfører roper varsku: Anbud ødelegger vårt arbeidsmiljø

Skatteinntektene er for Trondheim kommune anslått til 6,8 milliarder kroner i 2021, inkludert inntektsutjevning. Av dette kommer ca. fem milliarder fra kommunens innbyggere.

En kanskje litt for stor del av disse er det man kaller offentlig ansatte, og man kan kanskje tro at en del av disse ikke helt ser verdien av det private næringslivet. Men det sier seg vel nesten selv at en kommune ikke kan ha et langsiktig mål om å leve på skatteinntekter fra offentlige ansatte? Direkte eller indirekte ved at disse kjøper middagen på det lokale supermarkedet som heller ikke støtter lokalt næringsliv?

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Trondheim er kanskje i den «behagelige» situasjon der befolkningen vokser med ca. 1,66 prosent i året. Hvis man antar at Trondheim ikke har større fødselsoverskudd enn resten av landet så vil man kunne si at veksten kommer fra innvandring fra omliggende kommuner og andre som kommer fra nær og fjern. Uten å være spesifikk på det kan man kanskje si at ikke alle av disse er skattebetalere. En del av dem vil på sikt påføre kommunen og da indirekte kommunens skattebetalere betydelige utgifter.

Burde ikke da kommunen hatt mer fokus på et langsiktig mål om å skape flere arbeidsplasser og støtte opp under det lokale næringslivet?

LES OGSÅ: Verdien av en renholder

I den amerikanske valgkampen sies det fra begge kandidater at de skal gjøre innkjøpene lokalt. Det handler om patriotisme og det leder da til poenget: Bør man, og har man lov til å være, mer patriotisk? Er det ikke en selvfølge at den som lever av skatteinntekter fra Trondheims innbyggeres også støtter byens innbyggere og det lokale næringslivet?

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå