Reformen gir Stjørdal muligheten til å skape landets beste barnevern

Jeg håper vi kan få en bred politisk mobilisering rundt arbeidet med reformen slik at alle gode krefter bidrar, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Ved nyttår 2022 trer den nye barnevernsreformen i kraft, og kommunene får overført flere oppgaver fra staten med større faglig og økonomisk ansvar. Dette stiller krav til ledelsen i barnevernet, til kommunens styring av barnevernet og til det samlede familiestøttende arbeidet. Målet med reformen er ifølge regjeringen at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov, rettssikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt, og ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv. En reform gir muligheter, og Venstre ønsker at Stjørdal kommunes visjon skal være at vi skal skape landets beste barnevern. Hvordan lykkes vi med det?

LES OGSÅ: Oppvekstreform til beste for barn og unge

Stadig vekk avdekkes mangler i barnevernet, og mange fikk med seg TV 2s ferske dokumentar om de tre søsknene i Trondheim som ble sviktet fordi det ikke ble satt inn riktig tiltak. I tillegg opplever barnevernet stadig kritikk fra flere hold, spesielt i forhold til saker behandlet av den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Barnevernstjenesten i Værnesregionen opplever også stort press og stor saksmengde. Dyktige ansatte gjør så godt de kan, men arbeidsmengden bare vokser.

Forebygging krever et godt samarbeid med blant annet barnehage, skole, helsetjenesten og andre, og et godt og framtidsrettet barnevern trenger ansatte med høy barnefaglig kompetanse. For å få dette til, må vi ha en stabil tjeneste hvor folk trives, og oppgavene blir overkommelige. Kommunens ledelse har et ansvar for å legge til rette for utviklingsarbeid og kunnskap og dialog er viktig for å fatte gode beslutninger om tjenestens utvikling. Ansatte skal trives i jobben sin, oppleve respekt og bli møtt på ordentlig måte. Dette vil bidra til å skape stabilitet i barnevernstjenesten.

Min og Venstres holdning er at politikere også har et stort ansvar for å skape et godt barnevern. Vi kan ikke lene oss bakover og overlate ansvaret til de som jobber i tjenesten alene. Det handler om det aller viktigste, våre barn og unge. Vi må opprette en god dialog både med de ansatte i barnevernet og med dem som mottar tjenester fra dem, og ta innover oss kompleksiteten i arbeidet som gjøres. Ansatte i barnevernet jobber med de mest sårbare barn og familier i samfunnet og de gjør en formidabel jobb. Vi lokalpolitikere må rett og slett ta eierskap til reformen og begynne å interessere oss for jobben som gjøres og forstå de utfordringene som tjenesten står i. Jeg fremmer derfor en interpellasjon i kommunestyret 5. november hvor jeg spør om status i kommunens arbeid med å forberede reformen. Skal vi ta eierskap, må vi få kunnskap.

LES MER OM REFORMEN HER (ekstern lenke)

Kommunens administrative ledelse er tydelig på at reformen er en oppvekstreform som inkluderer mer enn bare barnevernet. Det er jeg helt enig i. Alle som jobber med barn og unge er en del av reformen og etatene må bli enda bedre på å jobbe sammen med et helhetlig fokus på barnas utfordringer.

Det vil også være viktig å få kartlagt grundig hvilke ressurser man har i kommunen også utenfor de kommunale tjenestene. Hvis kommunen selv skal bygge opp alle tjenester man ikke har i dag, vil det bli fryktelig kostbart. Kanskje kan man gjøre bruk av private, ideelle og frivillige alternativer i egen kommune? Det er en løsning Venstre tror på. Det vil også kunne bidra til å skape et større mangfold i hjelpetiltak til sårbare barn og familier.

Jeg spurte i kommunestyret før jul i fjor om hvorfor kommunen ikke har ønsket å ta imot tilbudet om etableringen av Barnas Stasjon på Stjørdal. Barnas Stasjon er et tilbud i regi av den ideelle organisasjonen Blå Kors og er et tiltak for familier i sårbare livssituasjoner med barn i alderen 0–12 år, samt gravide. Blå Kors tilbød kommunen å finansiere tjenesten i sin helhet frem til 31. desember 2020, hvorpå kommunen fra 2021 skulle gå inn med et årlig driftstilskudd. Ansatte og øvrige ressurser ville Blå Kors stille med. Alternativet til Stjørdal kommune er å ansette denne kompetansen selv eller kjøpe den fra andre samarbeidspartnere. Det blir ikke nødvendigvis en billigere løsning for kommunen. La dette stå som et eksempel på alternative løsninger kommunen kan bruke.

LES OGSÅ: Vår omsorg for barn og unge blir satt på prøve – består vi?

Jeg håper vi kan få en bred politisk mobilisering rundt arbeidet med reformen slik at alle gode krefter bidrar. Visjonen om å skape landets beste barnevern må forankres bredt og vi politikere kan gå foran som gode eksempler ved å engasjere oss og stille spørsmål. Lykkes vi med reformen kan det bidra til at oppvekstvilkårene for barn og unge i vår kommune blir enda bedre også for de mest sårbare barna. Da tar vi disse barna på alvor og sparer samfunnet for store kostnader. Da blir virkelig Stjørdal et godt valg for framtida.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå