Stans nedleggelse av Betania Malvik sin avdeling med lindrende behandling

Selv om Lukas Stiftelsen i første omgang bare fikk penger til ett år, ville de neppe ha åpnet helsetilbudet hvis de visste at framtiden ble så usikker, skriver innleggsforfatterne.  Foto: P

Saken oppdateres.

Lukas Hospice i Malvik stenger inntil videre dørene. Institusjonen gir omsorg og lindrende behandling til døende og deres pårørende. Cirka ett år etter at tilbudet ble etablert, må Lukas Stiftelsen permittere nesten alle ansatte. De fikk øremerket bevilgning basert på prosjektbeskrivelse som gjaldt for fem år, for å etablere et pilotprosjekt. Bakteppet er regjeringens mål om å styrke samarbeidet med ideelle organisasjoner.

Stortinget må i høstens budsjettprosess sørge for at hele prosjektperioden på fem år til det nye tilbudet for døende pasienter ved Betania Malvik, blir finansiert slik regjeringen har lovet.

LES SAKEN: Døende pasienter har fått to uker på å komme seg ut

Lukas Hospice er et supplement til annen palliativ virksomhet, lindrende behandling, i Midt-Norge. 30 millioner i statlige driftsmidler gikk til det første driftsåret i 2019, etter at KrF på Stortinget fikk gjennomslag for dette. Ledelsen «forutsatte» da at de fikk finansiert hele prosjektperioden på fem år på til sammen 150 millioner kroner.

Men når nytt statsbudsjett skulle behandles, var posten søkbar og stiftelsen fikk 2/3 av den budsjetterte rammen. Regjeringen endret betingelsene slik at andre aktører skal kunne søke om de samme midlene. Nå finnes ikke penger til å drift ut året, og døende pasienter må ut innen to uker. Det er totalt uverdig og uakseptabelt.

LES STATSEKRETÆRENS SVAR: Regjeringen styrker tilbudet ved livets slutt

Det er et svik mot pasienter og pårørende når politikerne går bort fra å øremerke rammetilbudene. Regjeringen har tydeliggjort at palliasjon og lindring er viktig, samtidig som de er med på å stenge et hospice som er vel etablert. Hva som har endret seg i løpet av ett år og hva som ligger bak de nye rammebetingelsene, er uklart for ledelsen og de ansatte ved virksomheten.

Lukas Stiftelsen vil ifølge ledelsen gå på et tap i 2020. Virksomheten permitterer for å begrense dette tapet. Vår appell er å sikre framdrift og gjennomføring av prosjektet, ved at politikerne rydder opp og gi stiftelsen den nødvendige forsikringen slik at de kan fortsette med tilbudet.

LES LEDEREN: Uholdbart å legge ned tilbud til døende

Vi støtter ledelsen og de ansattes håp om å få øremerket bevilgninger over det neste statsbudsjettet. Både ansatte, ledelse og pasienter har krav på forutsigbarhet.

Selv om stiftelsen i første omgang bare fikk penger til ett år, ville de neppe ha åpnet helsetilbudet hvis de visste at framtiden ble så usikker.

LES OGSÅ: Nytt tilbud for døende pasienter: - Vi kan lage ro rundt dagene

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå