Ny E6: Jeg blir som hytteeier svært nær nabo til veien. Det er viktig for meg å vite hva det innebærer

En 4-felts motorveg fra Melhus til Ulsberg, som synes å være målsettingen, tar ikke hensyn til blant annet Tørset hyttegrend, skriver innleggsforfatteren..  Foto: Nye veier

Saken oppdateres.

Det kom et brev i posten. Det var fra Nye Veier. E6 skal få ny trasé med høy fart. En ønskedrøm for mange. Jeg blir som hytteeier svært nær nabo til veien. Det er viktig for meg å vite hva dette innebærer. Nye Veier har ingen svar å gi meg. Etter litt sjekk med andre berørte hører jeg at dette ikke bare gjelder meg. Ettersom veien skal gå i delvis urørt landskap med flere fritidsboliger, er det svært viktig å få opplysninger for å bli kjent med tiltaket.

LES OGSÅ: Nå er nye E6 offisielt åpnet

Det dukker opp alvorlige problemer som synes lite gjennomtenkte fra Nye Veier. Kanskje er det derfor de ikke kan svare på mine spørsmål? Ulsberg er et tettsted i kommunen Rennebu. Riksvei 3 og E6 møtes her. At E6 trenger ny vei er ikke en diskusjon. Det samme gjelder for riksvei 3. Den deler tettstedet Innset og har en helt urimelig veistrekning fra Nåverdalen og fram til krysset med E6. Dette gjelder veien med 97 prosent av tungtrafikken mellom midtre og nordre del av Norge mot Østlandet og Europa.

Kjøretøy på 25 meter tråkler seg fram. Burde ikke Nye Veier se det hensiktsmessig å lage en plan for ny trasé med et egnet møtested mellom to hovedveier? Hva med politikerne som skal godkjenne ny reguleringsplan for ombestemmelsen? I denne prosessen sitter administrasjonen i kommunen og politikerne med all makt og kan bare forlange. Be om helhetlig plan nå. Det vil forenkle og gi økonomisk uttelling for alle.

LES OGSÅ: Her kjører de første bilene på nyåpnet E6

Midt i den nye traseen ligger Tørset hyttegrend. Ulsberg har en entreprenør som nå mister næring, arbeidsplasser og mulighet til å utvikle et flott natur- og rekreasjonsområde. Dette svir for ei lita bygd som prøver å holde hjulene i gang. Vannkilden til Ulsberg ligger i Tørset Hyttegrend, svært nær veien som planlegges. Dette med fare av forurensning av drikkevannet. Men er det så farlig?

Med 110 km/t så er det fint å jobbe i Trondheim! Ja, dette argumentet har driverne av Tørset hyttegrend blitt møtt med. Glemt er visst at Rennebu kommune har satset på hytter som viktig inntektskilde. I det siste er det i media fokusert på utbygging av veier. Det tas ikke tilstrekkelig hensyn til myr som lagrer vann og forhindrer oversvømmelser. Dette er ingen ny kunnskap. Veien som nå skal omreguleres vil gå gjennom et myrområde. Ikke bare det, men den vil berøre Jønnåa, ei lita vakker elv i et nydelig terreng.

LES OGSÅ: Nå starter bompenge-innkrevingen på Soknedal-E6

Veien vil etter planen, slik vi nå ser, komme til å ødelegge et vassdrag. Her er det ikke bare å bygge ei bru. Jeg vil tro Fylkesmannens miljøvernavdeling har noen alvorlige meninger i denne saken, muligens og forhåpentligvis full stopp. I min kontakt med Nye Veiers representant fikk jeg høre at det var mange hensyn å ta. Alle hensyn tilsa at veien måtte flyttes. Det var kostnader og grunnboringer, skjæringer og naturinngrep. Menneskelige hensyn er jeg usikker på om var vurdert. Kostnader er ikke et argument.

Det er til nå i den forrige planen allerede innløst elleve hus og gårder. Dette til ingen nytte i ny plan. Tvert imot vil nå minst 2–3 gårdsbruk til bli revet og betalt ut. Vi vet at disse pengene må vi alle spleise på i form av bompenger. Som hytteeier blir jeg nå liggende midt i et kjempekryss i det bratteste henget som krever skjæringer, utslipp så det holder av støv og CO₂ fra store trafikkmonstre med støy- og lysforurensning. Det er som nevnt mange som blir berørt. Det finnes et godkjent ferdigregulert alternativ for E6. Bruk det. I tillegg må Riksvei 3 inn i reguleringen. Skap en helhet for å unngå endringer, belastninger og nye kostnader.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Den nye traseen fra Ulsberg til Trondheim. 
        
            (Foto: Nye veier)

Den nye traseen fra Ulsberg til Trondheim.  Foto: Nye veier

På forsiden nå