En fars bekymringer

Det er bekymringsfullt å høre rektorer fortelle at normen som skal sikre at skolen har nok lærere brytes, skriver debattanten.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Fredag 6. november skriver rektor Marit Nordbotten om situasjonen i trondheimskolen. Jeg er selv far til en elev på mellomtrinnet ved Charlottenlund barneskole der Marit er rektor. Denne høsten har vært utfordrende både for de voksne ved skolen, og for ungene. Av flere grunner.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Rektordebatten fortsetter: Vi trenger støttende ledelse fremfor styring og kontroll

Som far får jeg informasjon fra skolen gjennom lærere, men også gjennom det mitt eget barn forteller, og ikke forteller. Det kommer frem at ikke alt er helt som det burde være. Ikke alle ungene har det greit hele tiden. Klasserommet er tidvis kaotisk, det er mye uro, og det er vanskelig å holde fokus. Noen av ungene tåler dette, blant annet mitt eget barn, men for andre kan det få alvorlige konsekvenser.

Jeg har opplevd et team av lærere som har vært åpen om hva de lykkes med, og hva de ikke lykkes med. De er omsorgsfulle og faglig dyktige. Samtidig ser jeg at de er slitne og frustrerte. De legger ned mye tid og arbeid i få det til å fungere. De kjenner ungenes behov godt, og de vil gjerne jobbe systematisk og sette inn de tiltakene som de vet er nødvendige. Men de har ikke kapasitet til å både få til god undervisning og samtidig følge opp alt som skjer mellom ungene. Det er vanskelig å sikre et godt læringsmiljø og samtidig trygge barna. Det er ofte en voksen for lite i klasserommet. Nå blir det enda færre.

LES OGSÅ: Rådmannen vil utsette lærernormen i Trondheim

Det er derfor bekymringsfullt å høre rektorer fortelle at normen som skal sikre at skolen har nok lærere brytes. Det er trist å høre om kutt i stillinger ved skolene, og om for lite ressurser til støtte og oppfølging. Som forelder er jeg særlig bekymret for de ungene som trenger det mest, enten det er det faglige eller det sosiale de strever med. Jeg vil derfor advare mot konsekvensene dersom voksentettheten reduseres enda mer.

Jeg vil skryte av rektor og de ansatte på Charlottenlund som forteller hvordan situasjonen er, og som ikke pynter på virkeligheten. Når tilbudet ungene får ikke er slik det skal være, må det sies fra. Det skal de også gjøre, og de gjør det for våre barns skyld. Det skolen ber om er bare å få muligheten til å gjøre den jobben de er satt til å gjøre.

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: Å styre eller lede - det er spørsmålet

Da er det riktig at jeg som far, og vi som foreldre og mottakere av tjenestene, sier fra når vi ser at ressursene ikke strekker til. Vi må støtte lærere og skoleledere når det ropes et varsko om uansvarlige kutt i skolen. Vi må kreve at både kommunens politikere og nasjonale myndigheter bevilger de pengene som skal til for at alle barn og unge får de samme mulighetene til å lære og lykkes i skolen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå