Bedre kjønnsbalanse blant toppledere krever vilje til endring

– Antallet kvinner kunne vært høyere, men det går i riktig retning. Det er noe vi jobber bevisst med ved alle nyansettelser, både i konsernledelsen og øvrige ledergrupper, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.  Foto: Vidar Ruud

Saken oppdateres.

Menn på toppen tror kvinnene kommer etter, skriver Adressa 6. november. Uttalelsene fra en samling mannlige konsernsjefer tyder på at de tror det skjer av seg selv. Både forskning og erfaring viser at dette ikke stemmer. Artikkelen viser en samling med ledere hvor mangfold er tilsynelatende fraværende når det gjelder både kjønn, alder og etnisk bakgrunn. Ledere er gjerne handlekraftige på flere områder, men når det gjelder å øke mangfoldet i ledergruppene, ser det ut til å gå trått for trønderske konsernsjefer, og resultatene er uteblitt.

LES OGSÅ: Trøndersk nettgigant ledes av nesten bare menn

Alle forklaringene som er gitt i artikkelen, handler om faktorer hos kvinner, ingen nevner barrierer knyttet til dem selv eller organisasjonen, noe som tyder på en umodenhet på temaet. Ubevisst bias (reaksjonsmåte: red.anm.) er et godt eksempel på dette. Forskning antyder at det er lønnsomt å ha flere kvinner i ledergruppene. Høy innovasjonstakt og omstillingsbehovet næringslivet står overfor, krever mangfold, både i organisasjonen og i ledergruppene. Det er derfor urovekkende at trønderske styrer og konsernsjefer ikke ser ut til å sette dette høyere på dagsordenen.

LES OGSÅ: Det er bare så vidt antallet trønderske kvinnelige ledere øker fra år til år

Vi utfordrer herved de mannlige konsernsjefene som ble intervjuet i nevnte artikkel, til å si mer om hva deres organisasjoner faktisk gjør for å løfte fram, og gi plass til, kvinnelige ledertalenter. Joe Biden sier at han vil støtte seg på eksperter og forskning når han nå skal «build back better». Et godt tips til trønderske styrer og konsernsjefer også?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå